สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอศรีสัชนาลัย

สุโขทัย

ไทย

ทริปใกล้เคียง ศรีสัชนาลัย

  • วัดช้างล้อม

   วัดช้างล้อม

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   วัดช้างล้อม  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โบราณสถานที่สำคัญ มีเจดีย์ทรงกลมแบบลังกาเป็นประธานของวัด รอบฐานเจดีย์ ประดับด้วย ปูนปั้นเป็นรูปช้างโผล่ครึ่งตัว

    

   views 6236

   Place

   share

  • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

   address อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศร

   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าคาขนาดใหญ่ เป็นต้นน้ำของแม่น้ำท่าแพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ และน้ำตก

    

   views 5397

   Place

   share

  • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง

   address อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสนาลัย อ

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2478  วัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษก

    

   views 4780

   Place

   share

  • วัดเจดีย์เจ็ดแถว

   วัดเจดีย์เจ็ดแถว

   address อช.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ

   วัดเจดีย์เจ็ดแถว บริเวณวัดมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ  เจดีย์มีซุ้มโถงส่วนซุ้มโถงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปูนปั้นมีภาพจิตรกรรม

    

   views 3956

   Place

   share

  • น้ำตกตาดเดือน

   น้ำตกตาดเดือน

   address อช.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ

   น้ำตกตาดเดือน น้ำตกขนาดกลาง ลงเล่นน้ำได้ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

    

   views 3691

   Place

   share

  • วัดเขาพนมเพลิง

   วัดเขาพนมเพลิง

   address อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศร

   วัดเขาพนมเพลิง ชมเจดีย์ประธานทรงลังกา  เจดีย์ราย 3 องค์ ศาลเจ้าแม่ละอองสำลี

    

   views 3393

   Place

   share

  • วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

   วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

   address ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุ

   วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่ ตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยอยู่ใกล้กับวัดเจดีย์เจ็ดแถว และวัดนางพญา เป็นวัดโบราณเก่าแก่ ก่อสร้างด้วยศิลาแลง ประวัติการสร้างไม่แน่ชัด แต่ปรากฏชื่อในพงศาวดารเหนือ 

    

   views 3096

   Place

   share

  • วัดหลักเมือง

   วัดหลักเมือง

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 6413

   วัดหลักเมือง ภายหลังได้มีการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานแห่งนี้ พบหลักฐานว่า น่าจะเป็นวัดในพุทธศาสนาเช่นเดียวกับโบราณสถานอื่นๆ

    

   views 2859

   Place

   share

  • วัดป่ากระสา

   วัดป่ากระสา

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   วัดป่ากระสา ไม่มีประวัติความเป็นมา มีบ่อกระสาภายในวัด มีเจดีย์ทรงระฆัง และวิหาร

    

   views 2684

   Place

   share

  • น้ำตกห้วยทรายขาว

   น้ำตกห้วยทรายขาว

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   น้ำตกห้วยทรายขาว  เกิดจากลำห้วยทรายขาว มี 7 ชั้น สามารถชมทิวทัศน์ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - และเที่ยวน้ำตก

    

   views 1647

   Place

   share

  • ถ้ำธาราวสันต์

   ถ้ำธาราวสันต์

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   ถ้ำธาราวสันต์ ทำกิจกรรมท่องเที่ยว - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

    

   views 1597

   Place

   share

  • น้ำตกตาดดาว

   น้ำตกตาดดาว

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   น้ำตกตาดดาว ในช่วงฤดูที่มีน้ำมาก ละอองของน้ำตกจะฟุ้งกระจายไปทั่วและสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้ง 

    

   views 1532

   Place

   share

  • โป่งน้ำเดือด

   โป่งน้ำเดือด

   address อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศร

   โป่งน้ำเดือด น้ำใสสะอาด มีลักษณะเหมือนเดือดตลอดเวลา 

    

   views 1435

   Place

   share

  • ถ้ำค้างคาว

   ถ้ำค้างคาว

   address อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

   ถ้ำค้างคาว ชมธรรมชาติภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม

    

   views 1412

   Place

   share

  • วัดช้างล้อม

   วัดช้างล้อม

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130...

   วัดช้างล้อม  อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลั...

   6236

   Place

  • น้ำตกตาดเดือน

   น้ำตกตาดเดือน

   อช.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ...

   น้ำตกตาดเดือน น้ำตกขนาดกลาง ลงเล่นน้ำได้ อยู่ใน...

   3691

   Place

  • วัดหลักเมือง

   วัดหลักเมือง

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 6413...

   วัดหลักเมือง ภายหลังได้มีการขุดแต่งและบูรณะโบรา...

   2859

   Place

  • วัดป่ากระสา

   วัดป่ากระสา

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130...

   วัดป่ากระสา ไม่มีประวัติความเป็นมา มีบ่อกระสาภา...

   2684

   Place

  • วัดเจดีย์เจ็ดแถว

   วัดเจดีย์เจ็ดแถว

   อช.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ...

   วัดเจดีย์เจ็ดแถว บริเวณวัดมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ท...

   3956

   Place

  • วัดเขาพนมเพลิง

   วัดเขาพนมเพลิง

   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศร...

   วัดเขาพนมเพลิง ชมเจดีย์ประธานทรงลังกา  เจด...

   3393

   Place

  • น้ำตกตาดดาว

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130...

   น้ำตกตาดดาว ในช่วงฤดูที่มีน้ำมาก ละอองของน้ำตกจะฟุ้งกระจายไปทั่วและสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นสายรุ้ง 

   1532

   Place

  • น้ำตกห้วยทรายขาว

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130...

   น้ำตกห้วยทรายขาว  เกิดจากลำห้วยทรายขาว มี 7 ชั้น สามารถชมทิวทัศน์ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - และเที่ยวน้ำตก

   1647

   Place

  • ถ้ำธาราวสันต์

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130...

   ถ้ำธาราวสันต์ ทำกิจกรรมท่องเที่ยว - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา

   1597

   Place

  • ถ้ำค้างคาว

   อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130...

   ถ้ำค้างคาว ชมธรรมชาติภายในถ้ำมีหินงอก หินย้อยสวยงาม

   1412

   Place

  • โป่งน้ำเดือด

   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อ.ศร...

   โป่งน้ำเดือด น้ำใสสะอาด มีลักษณะเหมือนเดือดตลอดเวลา 

   1435

   Place

พยากรณ์อากาศ


18 ก.ค.   24 - 29 °C Heavy Cloudy
ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม


ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคตะวันออก
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อยุธยา อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี อำนาจเจริญ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง