ทริปใกล้เคียง 'สงขลา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสะเดา'

: 2382วัดถ้ำเขารูปช้าง

วัดถ้ำเขารูปช้าง

เป็นวัดที่ใช้ถ้ำเป็นศาสนสถาน ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย บรรยากาศสงบร่มรื่น

2723
ด่านศุลกากรสะเดา

ด่านศุลกากรสะเดา

ด่านศุลกากรทางบกอยู่ติดเขตแดนไทย-มาเลเซีย

691
ทริปของคุณ