ทริปใกล้เคียง 'สงขลา'

ท่องเที่ยว 'อำเภอสิงหนคร'

: 2710เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

เจดีย์พี่น้องยอดเขาแดง

เจดีย์คู่บนยอดเขากลางเมืองสงขลา  

2019
หาดทรายแก้ว สงขลา

หาดทรายแก้ว สงขลา

เป็นชายหาดที่มีความยาวประมาณ 3 กม. หาดสวย น้ำใน เหมาะแก่การเล่นน้ำ

1942
หาดม่วงงาม

หาดม่วงงาม

น้ำทะเลค่อนข้างใส หาดทรายขาว คนไม่มาก สงบ

1933
วัดสุวรรณคีรี สงขลา

วัดสุวรรณคีรี สงขลา

วัดคู่บ้านคู่เมือง วัดสำคัญประจำเมืองสงขลาฝั่งแหลมสน ศิลปะจีนสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 มีประวัติอันยาวนาน ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสงขลา

54
ทริปของคุณ