ทริปใกล้เคียง 'อุดรธานี'

ท่องเที่ยว 'อำเภอหนองหาน'

: 1294พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

1626
ทริปของคุณ