ทริปใกล้เคียง 'ศรีสะเกษ'

ท่องเที่ยว 'อำเภอห้วยทับทัน'

: 2733ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ

ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ

ปรางค์สี่เหลี่ยมย่อมุมทรงแหลมเรียวรีลดหลั่นจากส่วนฐานจนถึงยอด ไล่เลี่ยกัน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน

1909
ทริปของคุณ