“ปรางค์สี่เหลี่ยมย่อมุมทรงแหลมเรียวรีลดหลั่นจากส่วนฐานจนถึงยอด ไล่เลี่ยกัน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน”

ปราสาทแห่งนี้มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 และได้รับการดัดแปลงในสมัยต่อมาดังจะเห็นได้จากลักษณะทางด้านศิลปกรรมของทับหลังที่ปรากฏอยู่ นอกจากนั้นปรางค์สององค์ที่ขนาบข้างยังถูกดัดแปลงรูปแบบไปมากโดยเฉพาะส่วนหลังคาและประตูซึ่งถูกก่อทึบหมดทุกด้าน ลักษณะเป็นปรางค์สี่เหลี่ยมย่อมุมทรงแหลมเรียวรีลดหลั่นจากส่วนฐานจนถึงยอด ไล่เลี่ยกัน 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน ในแนวเหนือ-ใต้ ปรางค์องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อีก 2 องค์ที่ขนาบข้างเล็กน้อย แต่ส่วนหลังคาจะเตี้ยกว่า ปรางค์ทิศเหนือและทิศใต้สูงประมาณ 15 เมตร องค์กลางสูงประมาณ 13 เมตร


การเดินทาง : ตามเส้นทางหลวงสาย 226ประมาณ 20 กม.ถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภออุทุมพรพิสัย เลยไปถึงอำเภอห้วยทับทันแล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 7 กม.

ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ

แชร์

ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศาสนสถาน,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/srisakes/data/place/baanprasat.html

1925

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ธาตุบ้านเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ ธาตุบ้านเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.19 กิโลเมตร