ทริปใกล้เคียง 'เขตตะนาวศรี'

ท่องเที่ยว 'เกาะสอง'

: 1173Palautonetone Beach

Palautonetone Beach

Palautonetone Beach

148
อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง

อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง

อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง เกาะสอง 

140
Pyi Daw Aye Pagoda

Pyi Daw Aye Pagoda

Pyi Daw Aye Pagoda

135
Nagayone Temple

Nagayone Temple

Nagayone Temple

130
ทริปของคุณ