สถานที่ท่องเที่ยว

เขตมัณฑะเลย์

พม่า

views:1418


ทริปใกล้เคียง เขตมัณฑะเลย์

  • ทะเลสาบคองตะมัน

   ทะเลสาบคองตะมัน

   address เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ประเท

   ชมวิวที่สะพานอูเบ็ง ข้ามสะพานที่ยาวที่สุดเราจะมองเห็น ทะเลสาบคองตะมัน 

   upload image

   views 601

   Place

   share

  • มัณฑะเลย์ ฮิลล์

   มัณฑะเลย์ ฮิลล์

   address เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ประเท

   บันได มีความสูง 236 เมตร รวม 7,292 ชั้น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมทิวทัศน์เมืองมัณฑะเลย์ สามารถมองเห็นพระราชวังมัณฑะเลย์ และพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

   upload image

   views 1010

   Place

   share

  • วัดจอกตอจี สถูปโบราณ

   วัดจอกตอจี สถูปโบราณ

   address เมืองอมรปุระ มัณฑะเลย์ ประเทศพ

   พบอัฐิของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร(กษัตริย์องค์สุดท้าย) ในประเทศพม่า  

   upload image

   views 1265

   Place

   share

  • วัดอตุมาชิ

   วัดอตุมาชิ

   address เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ประเทศ

   เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น 

   upload image

   views 823

   Place

   share

  • วัดกุโสดอ

   วัดกุโสดอ

   address เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ประเท

   จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร ซึ่งจำลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม

   upload image

   views 1162

   Place

   share

  • พระมหามัยมุนี

   พระมหามัยมุนี

   address เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ประเท

   พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า อายุเกือบ 2000 ปี

   upload image

   views 1296

   Place

   share

  • เมืองอมรปุระ

   เมืองอมรปุระ

   address เขตมัณฑะเลย์ มัณฑะเลย์ ประเท

   สถานที่สำคัญในสมัยราชธานีอมรปุระของพระเจ้าปดุง วัดพระมหากันดายง

   upload image

   views 389

   Place

   share

  • อานันทวิหาร

   อานันทวิหาร

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   มหาวิหารที่งดงามที่สุดในพุกาม ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม"

   upload image

   views 363

   Place

   share

  • โรงเลี้ยงช้างเผือก

   โรงเลี้ยงช้างเผือก

   address เนปีดอว์, เขตมัณฑะเลย์, พม่า

   โรงเลี้ยงช้างเผือก ถูกพบประมาณ 4 ตัว และได้ถูก เคลื่อนย้ายไปยังเมืองเนปิดอ

   upload image

   views 644

   Place

   share

  • ตวงคาลัต

   ตวงคาลัต

   address อุทยานแห่งชาติเขาโปปา มยีงฉั่ง

   อดีตปล่องภูเขาไฟที่แข็งตัว กลายเป็นเขาหินคล้ายแท่นตั้งเด่นบนเชิงเขาโปปา เป็นที่ตั้งของวัดตวงคาลัตและศาลนัตหลวงบนยอดเขา

   upload image

   views 313

   Place

   share

  • ภูเขาโปปา

   ภูเขาโปปา

   address อุทยานแห่งชาติเขาโปปา มยีงฉั่ง

   ภูเขาไฟที่สงบแล้ว เชื่อว่าเป็นทีี่สถิตของนัตผู้ยิ่งใหญ่ 2 ตน

   upload image

   views 210

   Place

   share

  • เจดีย์บูเลดี

   เจดีย์บูเลดี

   address เมืองญองอู เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์แบบฐานสามชั้น ขึ้นไปด้านบนได้ เหมาะที่จะชมอาทิตย์ตก

   upload image

   views 852

   Place

   share

  • เจดีย์ชเวซีโกน

   เจดีย์ชเวซีโกน

   address เมืองญองอู เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์ที่ใหญ่ สวยงาม และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองพุกาม

   upload image

   views 642

   Place

   share

  • วัดติโลมินโล

   วัดติโลมินโล

   address เมืองญองอู เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์วิหารสถาปัตยกรรมแบบพม่า อายุราวๆ 800 ปี 

   upload image

   views 273

   Place

   share

  • วัดมหาโบดี พุกาม

   วัดมหาโบดี พุกาม

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วิหารรูปทรงเรือนยอดแบบพิระมิด สร้างขึ้นตามวัดศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

   upload image

   views 702

   Place

   share

  • วัดปะโตทะเมียะ

   วัดปะโตทะเมียะ

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์วิหารแบบมอญ มีจิตรกรรมฝาผนังชาดกและพุทธประวัติให้ชม

   upload image

   views 656

   Place

   share

  • เจดีย์ธรรมยาสิขา

   เจดีย์ธรรมยาสิขา

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วัดและเจดีย์อายุกว่า 800 ปี ภายในมีรูปปั้ันนูนสูงเล่าถึงชาดกเรื่องต่างๆ

   upload image

   views 636

   Place

   share

  • วัดชเวกูจี

   วัดชเวกูจี

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วัดที่สร้างขึ้นในช่วงเข้าสู่ยุคศิลปกรรมแบบพม่าเต็มรูปแบบ มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น

   upload image

   views 634

   Place

   share

  • วัดก่อเต๊าะปะหลิ่น

   วัดก่อเต๊าะปะหลิ่น

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วิหารที่สร้างขึ้นโดยปรับปรุงแบบจากวัดตั๊ดปยิ่นยูให้ลงตัวขึ้น ภายในมีงานจิตรกรรมฝาผนังให้ชม

   upload image

   views 625

   Place

   share

  • วัดมนูหะ

   วัดมนูหะ

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วัดพระอึดอัด พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ใหญ่โตจนคับวิหาร

   upload image

   views 553

   Place

   share

  • เจดีย์ชเวสันดอ พุกาม

   เจดีย์ชเวสันดอ พุกาม

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์ทรงฐานสี่เหลี่ยม 5 ชั้น สามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ได้ มีพระนอนขนาดใหญ่ภายในเขตรั้ว

   upload image

   views 430

   Place

   share

  • วัดซูลามะนี

   วัดซูลามะนี

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์วิหารอายุกว่า 800 ปี ที่ยังคงเหลือลายปูนปั้นและจิตรกรรมฝาผนังค่อนข้างสมบูรณ์

   upload image

   views 387

   Place

   share

  • วัดนานพยา

   วัดนานพยา

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วัดที่น่าจะเคยเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์มาก่อน และเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์มอญผู้เป็นเชลยอีกด้วย

   upload image

   views 379

   Place

   share

  • เจดีย์บูพญา

   เจดีย์บูพญา

   address ริมแม่น้ำอิระวดี เมืองพุกาม เข

   เจดีย์สีทองทรงน้ำเต้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิระวดี 

   upload image

   views 304

   Place

   share

  • วัดธรรมยังจี

   วัดธรรมยังจี

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   พีระมิดแห่งพุกาม เป็นวิหารที่ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในพุกาม

   upload image

   views 262

   Place

   share

  • วัดกู่ปเย้าจี พุกาม

   วัดกู่ปเย้าจี พุกาม

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   วัดที่มีงานจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ที่งดงามและสมบูรณ์มาก

   upload image

   views 230

   Place

   share

  • มิงกาลาเซดี

   มิงกาลาเซดี

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   เจดีย์องค์สุดท้ายก่อนที่อาณาจักรพุกามจะล่มสลาย

   upload image

   views 204

   Place

   share

  • ประตูตาระบา

   ประตูตาระบา

   address เมืองพุกาม เขตมัณฑะเลย์ ประเทศ

   ประตูเมืองพุกามเก่า อายุกว่าพันปี

   upload image

   views 178

   Place

   share

ทริปใกล้เคียง

ทริปทั้งหมด
ประวัติการเข้าชม