ทริปใกล้เคียง 'เขตจีนีวา'

ท่องเที่ยว 'เจนีวา'

: 1982ทะเลสาบเจนีวา

ทะเลสาบเจนีวา

น้ำพุเจ็ตโด - Jet d'Eau หรือคนฝรั่งเศสเรียกว่า เชโด

2022
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์กรุงเจนีวา

โบสถ์เซนต์ปีเตอร์กรุงเจนีวา

Lankmark ของเมืองเก่าเจนีวา และเป็นหนึ่งในวิหารเก่าของยุโรป

1708
เมืองเก่าเจนีวา

เมืองเก่าเจนีวา

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ Landmark ของ เมืองเก่าแห่งกรุงเจนีวา ย่านร้านค้า แหล่งช็อปปิ้ง พิพิธภัณฑ์ศิลปะและประวัติศาสตร์ Musee d'Art et d'Histoire

1360
ทริปของคุณ