ทริปใกล้เคียง 'เดี่ยนเบียน'

ท่องเที่ยว 'เดียนเบียน'

: 1860เนินเอ ๑ สนามรบแห่งความเป็นความตาย

เนินเอ ๑ สนามรบแห่งความเป็นความตาย

เนินเอ-๑ สนามรบแห่งความเป็นความตาย โบราณสถานแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ เป็นการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกองทัพเวียดนามกับกองทัพฝรั่งเศส ในยุทธการ เดียน เบียน ฟู เพื่อช่วงชิงที่มั่นนี้

411
ทริปของคุณ