ทริปใกล้เคียง 'รัฐมอญ'

ท่องเที่ยว 'เย'

: 784


วัดเสาร้อยต้น

วัดเสาร้อยต้น

วัดเสาร้อยต้น มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เอกลักษณ์ที่เสาอุโบสถขนาดใหญ่นับร้อยต้น พระพุทธรูปเดินบิณฑบาตรตลอดแนวจรดตีนเขาหลังวัด

1174
บ่อน้ำทหารญี่ปุ่น

บ่อน้ำทหารญี่ปุ่น

บ่อน้ำ ของทหารญี่ปุ่นสร้างในสงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งเมื่อญี่ปุ่นบุกพม่าผ่านด่านเจดีย์สามองค์

535
เจดีย์เตงกะบา

เจดีย์เตงกะบา

เจดีย์จำลอง ตั้งอยู่บนเขา และยังมีเจดีย์เล็กๆวางไว้บนหิน คล้ายๆ พระธาตุเจดีย์ไจทีโย รอยพระพุทธบาท ชาวบ้านนับถือมากว่าศักดิ์สิทธิ์

452
ทริปของคุณ