ทริปใกล้เคียง 'ยามานาชิ'

ท่องเที่ยว 'โคฟุ'

: 1193ศาลเจ้า Takeda

ศาลเจ้า Takeda

ที่นี่มีทั้งศาลเจ้า และโรงละครโนะและพิพิธภัณฑ์ซึ่งได้เก็บรวบรวมและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ ภาพวาดเกี่ยวข้องกับไดเมียว

326
พิพิธภัณฑ์ Yamanashi Profectural Museum of Art

พิพิธภัณฑ์ Yamanashi Profectural Museum of Art

เป็นที่รู้จักกันดี ในชื่อ Millet art Museum ภายในจัดงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ของจิตรกรระดับโลกและศิลปินท้องถิ่นชาวยามานะชิ 

278
ทริปของคุณ