ทริปใกล้เคียง 'อิวาเตะ'

ท่องเที่ยว 'โมะริโอะกะ'

: 1784วัดฮุนจิ

วัดฮุนจิ

วัดฮุนจิ(Hoonji Temple 500 Rakan)ศิลปะแกะสลักพระอรหันต์กว่า 500 รูป

116
หมู่บ้านแฮนด์เมดโมริโอกะ

หมู่บ้านแฮนด์เมดโมริโอกะ

หมู่บ้านแฮนด์เมดโมริโอกะ(Morioka Handcrafts Village) หมู่บ้านเเห่งศิลปะงานฝีมือแฮนด์เมดโมริโอกะ สถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะและงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น

97
หมู่บ้านแฮนด์เมดโมริโอกะ

หมู่บ้านแฮนด์เมดโมริโอกะ

หมู่บ้านเเห่งศิลปะงานฝีมือแฮนด์เมดโมริโอกะ สถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะและงานฝีมือแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่น 

25
ทริปของคุณ