ทริปใกล้เคียง 'ชิงะ'

ท่องเที่ยว 'โอสุ'

: 2975วัดเอ็นเรียคุจิ

วัดเอ็นเรียคุจิ

ในทุก ๆ ช่วงหน้าหนาววัดเอ็นเรียะคุจิจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ตลอดสองข้างจะพบกับกองหิมะทับถมเป็นชั้น ๆ โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้ใช้บริการถเคเบิ้ลคาร์จะได้พบกับวิวทิวทัศน์ยามหน้าหนาวที่สวยงามของวัด

640
ศาลเจ้าโอมิ

ศาลเจ้าโอมิ

เป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะจักรพรรดิเทนจิ เป็นผู้ประดิษฐ์นาฬิกาน้ำคนแรกของญี่ปุ่น รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าเทนจิน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งกาลเวลาและปัญญา

139
ศาลเจ้าฮิโยชิ ไทฉะ

ศาลเจ้าฮิโยชิ ไทฉะ

ศาลเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพเจ้าภูเขาหลายๆองค์ 

136
คลองบิวาโกะ

คลองบิวาโกะ

คลองดอกซากุระผลิบาน เรียงรายจำนวนมาก

116
วัดอิชิยามะเดระ

วัดอิชิยามะเดระ

วัดพุทธมหายานนิกายชินกอนใน ‘จังหวัดชิกะ’ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 747 ทิวทัศน์ของธรรมชาติและดอกไม้ตามฤดูกาลที่วัดแห่งนี้มีความงดงามเป็นอย่างมาก จนวัดอิชิยามะเดระได้รับการขนานนามว่าเป็น “วัดแห่งดอกไม้”

105
ทริปของคุณ