ทริปใกล้เคียง 'ชิงะ'

ท่องเที่ยว 'โอสุ'

: 2202วัดเอ็นเรียคุจิ

วัดเอ็นเรียคุจิ

ในทุก ๆ ช่วงหน้าหนาววัดเอ็นเรียะคุจิจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน ตลอดสองข้างจะพบกับกองหิมะทับถมเป็นชั้น ๆ โดยเฉพาะคนที่มีโอกาสได้ใช้บริการถเคเบิ้ลคาร์จะได้พบกับวิวทิวทัศน์ยามหน้าหนาวที่สวยงามของวัด

491
ทริปของคุณ