ทริปใกล้เคียง 'ยามานาชิ'

ท่องเที่ยว 'โอสุกิ'

: 1577สะพานไม้โบราณซารุฮาชิ

สะพานไม้โบราณซารุฮาชิ

สะพานไม้โบราณซารุฮาชิ (Saru-hashi Bridge) หรือที่เรียกว่าสะพานลิง Monkey Bridge เป็นหนึ่งในสาม ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น 

93
ทริปของคุณ