“น้ำตกทีลอซู ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย”

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก น้ำไหลแรงตลอดปี อยู่ในเขตรักษาพันธุ์อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตประมาณ 3 กม.

เนื่องจากการเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้นบางครั้งต้องเดินผ่านสายน้ำตกแต่ละชั้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ตามความจริงต้องออกเสียงว่า "ทีลอชู" และเป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า "น้ำตก" ชื่อ "ทีลอซู" เป็นความพยายามแปลความหมายทีละคำ โดย "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" "ลอ" หรือ "ล่อ" แปลว่า "ตก" แต่ "ชู" ไม่มีความหมายใกล้เคียง ดังนั้น จึงมีความพยายามทำให้เป็นคำที่มีความหมาย เนื่องจาก "ซู" แปลว่า "ดำ" จึงนำไปสู่การเรียกว่า "ทีลอซู" และแปลว่า "น้ำตกดำ"

ทีลอซู ได้รับคำกล่าวขานถึงว่าเป็นน้ำตกที่สวยงาม และมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝน ระหว่าง 1 มิ.ย. 31 พ.ย. ปริมาณน้ำฝนที่มากจะเพิ่มปริมาณน้ำในลำธารทำให้สายน้ำตกกว้างใหญ่กว่าฤดูอื่น แต่เป็นช่วงที่ทางรถเข้าน้ำตกปิด เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางและถนอมสภาพทางไม่ให้เสียหาย นักท่องเที่ยวอาจเลี่ยงใช้เส้นทางนี้ได้ โดยการซื้อทัวร์กับบริษัทนำเที่ยวซึ่งจะเดินทางด้วยเรือยางและเดินป่าอีกราว 12 กม.แต่หากมาท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนระหว่าง 1 ธ.ค. 31 พ.ค. ก็สามารถใช้ทางรถยนต์เข้าน้ำตกได้ จึงเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวได้สะดวกที่สุด ไม่ว่าจะเที่ยวแบบไปกลับหรือพักค้างแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้น้ำตกทีลอซู เป็นหนึ่งในเก้าตะวัน ตามโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน โดยมีจุดเด่นคือ "มหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู"

ประวัติน้ำตกทีลอซู ทีลอซู ได้รับการค้นพบโดยพรานชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาล่าสัตว์ ก่อนที่ ตชด.ได้บินเข้ามาสำรวจในพื้นที่และได้พบน้ำตกทีลอชู ต่อมากรมป่าไม้จะประกาศให้บริเวณนี้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และหลังจากปี พ.ศ. 2528 ที่ อ. ปรีชา อินทวงศ์ พาบุคลากรของนิตยสารท่องเที่ยวแคมปิง เข้าไปสำรวจ น้ำตกทีลอซู ก็เป็นที่รู้จักและเป็นที่ท้าทายของนักเดินทาง "ทีลอซู" หรือออกเสียงตามภาษาภาษาปะก่าหญอว่า "ที หล่อ ชู" ที แปลว่า น้ำ, หล่อ แปลว่า ไหล และ ชู แปลว่า ทิ้มแทง (หล่อ ชู เป็น กิริยา หมายถึง การไหลลงมาอย่างแรงของน้ำปะทะกับพื้นเบื้องล่าง) ดังนั้นจึงแปลว่าน้ำตก (บางท่านบอกว่าแปลว่า น้ำตกดำ คำว่า "ดำ" ไม่ได้ออกเสียงว่า ซู แต่ออกเสียงคล้ายๆกัน ไม่รู้จะเขียนเป็นอักษรไทยอย่างไร เพราะเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทย ต้องออกเสียงให้ฟังนะครับ ถึงจะแยกความแตกต่างได้) น้ำตกนี้ซ่อนอยู่ในหลืบผาอันกว้างใหญ่ สายน้ำเกิดจากห้วยกล้อทอซึ่งมีแดนกำเนิดอยู่บนดอยผะวี แล้วไหลลงแม่น้ำแม่กลองที่ ต. แม่ละมุ้ง อ. อุ้มผาง การค้นพบที่กล่าวถึงเป็นการพบของคนไทย จากงานของ ประชา แม่จัน ในหนังสือ "อุ้มผาง เบื้องหลังธรรมชาติ" เขียนถึง บริเวณที่ตั้งแคมป์ทีลอชู เป็นบ้านเก่าชาวปกากะญอ (กะเหรี่ยง) เรียกว่า "ว่าชื่อคี" บริเวณที่จอดรถเป็นที่นาเก่าของชาวบ้านที่นี่ การที่เป็นบ้านร้างเพราะชาวบ้านบางส่วนได้ย้ายไปอยู่บ้านโขะทะเพื่อเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่เหลือย้ายเข้ามาอยู่กับฝ่ายรัฐบาล ดังนั้น ชาวปกากะญอที่นี่รู้จักน้ำตกทีลอชูมาช้านานแล้ว

น้ำตกทีลอซู มีสิ่งที่น่าสนใจ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1.5 กม.ก่อนถึงน้ำตกจะผ่านป่าไผ่และป่าเบญจพรรณ มีดอกกระเจียวขึ้นตามพื้นป่าระหว่างทางมีป้ายสื่อความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติและพืชพันธุ์ตามจุดต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา เมื่อถึงบริเวณน้ำตก จะเห็นละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วโขดหินเบื้องล่าง มองเห็นธารน้ำตกลงมาจากผาหินปูนซึ่งอยู่สูงประมาณ 300ม. ตามแนวกว้างกว่า 500 ม. ท่ามกลางป่าครึ้ม

อาจแบ่งธารน้ำตกได้เป็นสามกลุ่ม คือ

  1. กลุ่มด้านซ้ายมือ (เมื่อหันหน้าเข้าหาน้ำตก) เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดสูงที่สุด และเป็นด้านที่สวยที่สุด มีธารน้ำตกหลายสายไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นเชิง
  2. ส่วนกลุ่มตรงกลาง สายน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันใกล้เคียงกบกลุ่มซ้ายมือแต่ไม่เป็นชั้นและแคบกว่า
  3. ส่วนหลุ่มทางขวามือ มีสายน้ำตกมากและหน้าผาเตี้ยกว่าสองกลุ่มแรก เมื่อมองทั้งสามกลุ่มรวมกันจะเห็น น้ำตกทีลอซู ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 

บริเวณด้านล่างมีทางเดินไปยังจุดชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขาฝั่งตรงกันข้าม เป็นจุดที่มองเห็น น้ำตกทีลอซู ได้สวยงามและชัดเจนขึ้น ใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ 2 ชม.


การเดินทาง

รถยนต์ จากอำเภออุ้มผางใช้เส้นทางสายอุ้มผาง แม่สอด ถึงหลักกิโลเมตรที่ 161 มีทางแยกซ้ายที่บ้านแม่กลองใหม่ไปด่านเดลอ หรือจุดตรวจ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร (สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเข้าน้ำตกทีลอซูต้องติดต่อขอรับใบอนุญาตเข้าที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (สป. ๗) ได้ที่ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์อุ้มผางก่อนทุกครั้ง นักท่องเที่ยวต้องยื่น สป. 7 ที่ด่านเดลอ)

จากนั้นเดินทางไปตามถนนลูกรังอีก 26 กิโลเมตร ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง

เส้นทางช่วงนี้เป็นทางดิน ควรใช้รถปิคอัพ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อที่ช่วงล่างมีความสูงมากพอสมควร ในฤดูฝนรถอาจเข้าไม่ได้ และจากที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จึงถึงตัวน้ำตกทีลอซู

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 12 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 30 พ.ย. 53

ทัวร์ล่องแก่งทีลอซู
ภูดอยแค้มป์ไซท์& รีสอร์ท
โปรแกรมทัวร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
2 คืน 3 วัน (ฤดูร้อน )พาลูกมาจับสายรุ้งที่อุ้มผาง 
(ล่องแก่งต้นแม่น้ำแม่กลอง ชมน้ำตกทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้งน้ำตกทีลอซู และดูทะเลหมอก)

วันที่หนึ่ง
คณะนักท่องเที่ยวเดินทางโดยนำรถมาเองถึงอุ้มผาง หรือ นั่งรถสองแถวประจำทาง แม่สอด - อุ้มผาง
เวลา ..........
ถึง อ. อุ้มผาง จัดเก็บสัมภาระท่านเข้าสู่ที่พักภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ท
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ดูหนัง ฟังเพลง และพักผ่อนตามอัธยาศัย(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ พักแค้มป์ 1 คืน)

วันที่สอง
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารภูดอย
เวลา 09.00 น. ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย สวมชูชีพนำท่านเดินทางไปล่องแก่ต้นน้ำแม่กลอง ลัดเลาะตามเกาะแก่งต่างๆ สัมผัสป่าเขา สนุกสนานกับการล่องเรือยางชมน้ำตก ทีลอจ่อ น้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน ลุยแก่งตะโค๊ะบิ๊ ชมผาผึ้ง ผาเลือด
เวลา 12.00 น. ถึงผาเลือด รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) เสร็จแล้วดินทางต่อโดยรถยนต์เข้าเขตพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู
เวลา 14.00 น. ถึงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทีลอซู เดินทางเข้าไปชมน้ำตกประมาณ 1.5 กม. ชมความงามอันยิ่งใหญ่ของน้ำตก ทีลอซู สายน้ำจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เดินลัดเลาะชมความงามตามชั้นต่างๆ ท่ามกลางขุนเขาและแมกไม้นานาพรรณ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ
เวลา 16.00 น. เดินทางโดยรถยนต์แวะชมสวนส้มสายน้ำผึ้ง ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ กลับที่พักภูดอยแค้มป์ไซท์& รีสอร์ท
เวลา 18.00 น. เข้าที่พักภูดอยแค้มป์ไซท์& รีสอร์ท
เวลา 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ดูหนัง ฟังเพลง และพักผ่อนตามอัธยาศัย(พักภูดอยรีสอร์ท หรือ พักแค้มป์ 1 คืน)

วันที่สาม
เวลา 05.00 น. นำท่านเดินทางไปชมวิวทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด ชมทัศนีย์ภาพของเมืองอุ้มผาง
เวลา 07.00 น.  เดินทางกลับที่พักภูดอย
เวลา 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 09.00 น. ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระอำลาภูดอยแค้มป์ไซท์&รีสอร์ทเดินทางกลับแม่สอด

โทร. 055-561049, 055-561279 สายด่วน: 081-8868783

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 11 ก.ย. 53

สวยมากคับ
เมื่อมีโอกาสคงได้ไป
แล้วเจอกันคร๊าฟ

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

รวมภาพน้ำตกทีลอซู
รวมภาพน้ำตกทีลอซู

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

ไม่ไกลกับ น้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอเร และเส้นทางลอยฟ้า
ไม่ไกลกับ น้ำตกทีลอซู

	น้ำตกทีลอเร และเส้นทางลอยฟ้า

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

สนับสนุนภาพถ่ายสวยๆ โดย ภูดอยแค้มป์ไซท์
สนับสนุนภาพถ่ายสวยๆ โดย ภูดอยแค้มป์ไซท์

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

ธรรมชาติ บนผืนป่าห้วยขาแข้ง อ.อุ้มผาง อันเป็น ป่ามรดกโลก ผืนใหญ่ที่สุดของไทย คุณคือ ขาลุย หรือเปล่า?
ธรรมชาติ บนผืนป่าห้วยขาแข้ง อ.อุ้มผาง อันเป็น ป่ามรดกโลก ผืนใหญ่ที่สุดของไทย คุณคือ ขาลุย หรือเปล่า?

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

ล่องแก่ง มันๆ กับ ภูดอยแค้มป์ไซท์ ไหม
ล่องแก่ง มันๆ กับ ภูดอยแค้มป์ไซท์ ไหม

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

น้ำที่ตกลงมาจะเป็นสีมรกตเลยแหละ สวยมาก
น้ำที่ตกลงมาจะเป็นสีมรกตเลยแหละ สวยมาก

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

นี่ก้อเป็นบริเวณโดยรอบของทางเข้า
นี่ก้อเป็นบริเวณโดยรอบของทางเข้า

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

ระหว่างที่นั่งแพเข้าไปนั้นก้อจะพบกับน้ำตกอยู่ด้านข้างทาง
ระหว่างที่นั่งแพเข้าไปนั้นก้อจะพบกับน้ำตกอยู่ด้านข้างทาง

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

น้ำตกช่วงหน้าหนาว มีน้ำได้ไงไม่รู้
น้ำตกช่วงหน้าหนาว มีน้ำได้ไงไม่รู้

ถูกใจ แชร์

thejuk

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 53

ระหว่างที่นั่งแพยางเข้าไป จะพบกับมหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู
ระหว่างที่นั่งแพยางเข้าไป จะพบกับมหัศจรรย์รุ้งกินน้ำที่น้ำตกทีลอซู

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

น้ำตกเซปละ น้ำตกเซปละ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.25 กิโลเมตร