ตาก ต้องเที่ยว

1957
ตาก ต้องเที่ยว รวมฮิตตาก สถานที่ "ต้องเที่ยว" ตามพิกัด GPS นี้ได้เลยจร้า
เขื่อนภูมิพล หรือชื่อเดิมคือ เขื่อนยันฮี 1 ใน 10 สุดยอดเขื่อนเมืองไทย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ลักษณะเป็นคอนกรีตโค้ง สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้วไว้ รัศมี 250 เมตร สูง154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร เป็นเขื่อนโค้งแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่... ดูเพิ่มเติม
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันมาก น้ำไหลแรงตลอดปี อยู่ในเขตรักษาพันธุ์อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการเขตประมาณ 3 กม.
เนื่องจากการเดินทางไปชมน้ำตกแต่ละชั้นบางครั้งต้องเดินผ่านสายน้ำตกแต่ละชั้น จึงต้องใช้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ตามความจริงต้องออกเสียงว่า "ทีลอชู" และเป็นคำนามในภาษากะเหรี่ยงแปลว่า "น้ำตก" ชื่อ "ทีลอซู" เป็นความพยายามแปลความหมายทีละคำ โดย "ที" หรือ "ทิ" แปลว่า "น้ำ" "ลอ" หรือ "ล่อ...
ดูเพิ่มเติม
วัดพระบรมธาตุ เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย  วัดเก่าแก่ ได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งแล้ว ตัวอุโบสถมีประตูเป็นไม้แกะสลักสวยงาม หน้าบันและจั่วเป็นไม้ หน้าต่างแกะเป็นพุทธประวัติปิดทอง หัวบันไดเป็นนาค วิหารของวัดซึ่งเป็นวิหารเก่ามีเพดานสูง 2 ชั้น มีช่องลมอยู่โดยรอบ ทำให้อากาศภายในเย็น วิหารนี้ประดิษฐานพลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารไม้เก่าแก่ที่มีลายแกะสลั... ดูเพิ่มเติม
ถ้ำแม่อุสุ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแม่เมย เป็นถ้ำหินปูนที่ค่อนข้างกว้างขวาง เพดานสูง ทำให้อากาศโปร่งและไม่มืดนัก มีลำห้วยแม่อุสุไหลผ่าน ถ้ำนี้จะต้องเดินลุยน้ำเข้าไป น้ำใสเย็นสูงเสมอเข่าและไหลแรง ถ้าในฤดูฝนระดับน้ำจะสูงมากจึงเหมาะเที่ยวในฤดูที่น้ำน้อยอย่างช่วงฤดูร้อนหรือฤดูหนาว  ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย สวยงามมาก ทางด้านตะวันตกมีโพรงหินขนาดใหญ่ ในตอนบ่ายจะมีแสงแดดส่องเข้ามาเป็นลำ ทำให้ถ้ำ... ดูเพิ่มเติม
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่สี่แยกถนนจรดวิถีถ่องตัดกับถนนมหาดไทยบำรุงใกล้ศาลากลางจังหวัด ศาลนี้เดิมอยู่บนดอยวัดเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง  ต่อมาในปีพ.ศ.2490ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติจึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่ พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่
พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระราชอิริยาบถที่กำลั...
ดูเพิ่มเติม
ตลาดริมเมย เป็นชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเมยที่เป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างไทยและเมียนมาร์(พม่า) ตั้งอยู่ตำบลท่าสายลวด สุดทางหลวงหมายเลข 105 (สายตาก-แม่สอด) ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพเมียนมาร์(พม่า)  เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมืองทั้งของไทยและเมียนมาร์(พม่า)ของจำพวกงานฝีมือส่วนมากเป็นของพม่า สินค้าที่พบได้ส่วนมากก็ได้แก่ เช่น รังนก ข้าวของเครื่องใช้ ของแห้ง ขนมขบเคี้ยว เครื่องหนัง... ดูเพิ่มเติม
ตลาดมูเซอ เป็นจุดแวะซื้อของบนเส้นทางตาก-แม่สอด  ถือว่าเป็นตลาดชาวไทยภูเขาที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียว ค่อนข้างที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมากเนื่องจากสินค้าราคาถูก มีทั้งผักผลไม้สดใหม่ของเมืองหนาว ของป่า สินค้าหัตถกรรม ขนมขบเคี้ยว ถึงแม้จะมีทั้งตลาดเก่าและใหม่แต่ก็ยังคงคึกคักอยู่ทั้งคู่ ตลาดมูเซอเก่าอยู่ห่าง 1 กม.จากตลาดมูเซอใหม่  ตลาดมูเซอใหม่มีที่จอดรถบริการให้แต่ตลาดมูเซอเก่าต้อง... ดูเพิ่มเติม
วัดไทยวัฒนาราม หรือเดิมชื่อ วัดแม่ตาวเงี้ยว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแม่สอดมา5กม. เป็นวัดของพุทธศาสนานิกายมหายานของชาวไทยใหญ่ สร้างขึ้นราวๆปี พ.ศ. 2400 ภายหลังได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น"วัดไทยวัฒนาราม" โดยภายในวัดประกอบมีแผ่นจารึกเกี่ยวกับประวัติของผู้สร้างวัดโดยที่แผ่นนึงเป็นภาษาไทยส่วนอีกแผ่นเป็นภาษาพม่า
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

พระพุทธรูปหยกขาวศิลปะแบบพม่าพร้อมการตกแต่งที่สวยงามประดิษฐ...
ดูเพิ่มเติม
น้ำตกพาเจริญ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ น้ำตกร่มเกล้า 97 ชั้น เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากน้ำจากห้วยน้ำหนัก มีทั้งหมด97ชั้น ไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตัวน้ำตกอยู่ในเขตของหมู่บ้านพาเจริญ โดยส่วนหนึ่งของชื่อน้ำตกตั้งตามชื่อผู้ก่อการร้ายที่เป็นคนค้นพบน้ำตกชื่อว่า "สหายพา" ต่อมาชาวบ้านเข้ามาตั้งรกรากกันจนเกิดความเจริญ จึงนำว่า"เจริญ"มาต่อท้ายชื่... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง