“เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำซึ่งมีพระพุทธรูปสำริดเก่าแก่กว่า 30 องค์ และมีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน”

วัดเขาขุนพนมและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม อยู่ในเขตหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4016 ถึง กิโลเมตรที่ 21 ผ่านตลาดพรหมโลก มีทางแยกขวาไปอีก 2.5 กิโลเมตร

วัดเขาขุนพนม เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีถ้ำที่มีกำแพงก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมือง ผนังด้านหน้า มีลายปูนปั้นประดับเครื่องลายครามจีน ในถ้ำมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ 30 องค์ และพระพุทธบาทสำริด ถ้ำในวัดแห่งนี้มีหลายถ้ำทะลุถึงกัน สันนิฐานว่าเป็นที่ ประทับของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี แต่บางท่านก็ว่าเป็นที่พักผ่อนเจ้าหญิงเกศิณี วััธิดาของเจ้านราสุริยวงศ์ เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ช่วง พ.ศ.2312-2319 จากคำบอกเล่าให้กับไทยทัวร์ของพระภิกษุที่วัดแห่งนี้ เชื่อกันว่าเป็นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมาบำเพ็ญเพียรภาวนาพร้อมด้วยผู้ติดตามจำนวนหนึง หลังจากทรงสละราชสมบัติ พระองค์ได้สวรรคตในขณะเป็นภิกษุที่วัดแห่งนี้

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม ตั้งขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ประชาชน ชุมชนเขาขุนพนมเป็นชุมชนวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักอบรม การรวมกลุ่มเป็นชมรมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยจักรยาน 


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วัดเขาขุนพนม และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม

แชร์

ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,วัด,โบสถ์,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

075-396-363

https://www.thai-tour.com/thai-tour/south/nakornsrithammarach/data/place/pic-watkaokunpanom.htm

3307

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พระตำหนักเมืองนคร พระตำหนักเมืองนคร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

น้ำตกพรหมโลก น้ำตกพรหมโลก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.91 กิโลเมตร

น้ำตกอ้ายเขียว น้ำตกอ้ายเขียว (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.25 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านยายรา โฮมสเตย์ บ้านยายรา โฮมสเตย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.20 กิโลเมตร