“เจดีย์โบราณ หรือ เจดีย์แห่งโชคลาภ เมืองฉู่ฉง ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้”

เป็นเจดีย์ที่มีความสูง ชั้น ซึ่งในแต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป และความสมบูรณ์ของเมืองฉู่ฉงเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่าหยี เป็นชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปเมืองฉู่สง 164 กิโลเมตร และ จากเมืองฉู่สงไปเมืองต้าลี่ 260 กิโลเมตร ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองทางผ่านจากคุนหมิง ไปยังเมืองต้าลี่ เมืองลี่เจียง และแชงกรีล่า 

หากใครได้ไปแล้วก็อย่าลืมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับโชคลาภต่างๆ สายมูนี่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด


เจดีย์แห่งโชคลาภ

แชร์

จีน Hunan, Chenzhou, Zixing, 213省道 邮政编码: 423402 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ต่างประเทศ,สถานที่

No hours available

1035

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)