“เจดีย์โบราณ หรือ เจดีย์แห่งโชคลาภ เมืองฉู่ฉง ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้”

เป็นเจดีย์ที่มีความสูง ชั้น ซึ่งในแต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป และความสมบูรณ์ของเมืองฉู่ฉงเป็นถิ่นที่อยู่เดิมของชนเผ่าหยี เป็นชนเผ่าโบราณซึ่งอาศัยอยู่รวมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


เจดีย์แห่งโชคลาภ

แชร์

แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ต่างประเทศ,สถานที่

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

911

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)