“พระบรมสารรีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลัง”

พระธาตุอิงฮัง ถือเป็นคู่แฝดพระธาตุพนมของเทศเรา ศิลปะและสถาปัตยกรรมศิลป์ที่สวยงาม ถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่แขวงสะหวันนะเขต ภาคใต้ของลาว พระธาตุมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม ย่อมุมเหมือนหอปราสาท ลักษณะเป็นเจดีย์แบบผสมวิหาร คือใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีประตูเข้าออกได้ องค์พระธาตุเจดีย์จัดเป็น 3 ฐานลดหลั่นกันเป็นลำดับ ฐานล่างและกลางเป็นศิลปะดั้งเดิม ฐานบนและยอดเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยล้านช้าง

ประวัติความเป็นมาโดยละเอียด พระธาตุอิงฮังสร้างใน สมัยอาณาจักรศรีโคตรบองหรือโคตรบูรณ์ ประมาณพ.ศ.400 อยู่ในสมัยพระเจ้าสุมิตธรรมวงศา พระองค์สร้างขึ้นตามคำแนะนำของสมณทูตสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในสุวรรณภูมิครั้งแรกได้สร้างเป็นธาตุกู่ เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อถึงศตวรรษที่ 9 อาณาจักรศรีโคตรบอง เริ่มเสื่อมอ่อนแอลงชนชาติขอมได้รุกเข้ามามีอำนาจแทน พระธาตุอิงฮัง จึงถูกดัดแปลงเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ มีต่อเติมองค์พระธาตุและตกแต่งเพิ่มเติมทำให้ลักษณะศิลปกรรมเป็นศิลปะแบบขอมโบราณ พร้อมกับเรียกชื่อว่า อินทรปราสาท สมัยพระเจ้าไซยะเสดถาธิราช ได้ต่อเติมศิลปะล้านช้างเข้าไปในองค์พระธาตุอิงฮัง และเสริมยอดดวงปี ดัดแปลงให้เป็นพระธาตุทางพระพุทธศาสนาดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

แต่ละปีจะมีการจัดงานฉลองพระธาตุอิงฮัง ราวเดือนธันวาคม ความเชื่อของชุมชนบ้านธาตุอิงฮังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยภัตตาหารที่ทำจากหมู แล้วเกิดอาหารเป็นพิษที่นี่จึงไม่มีใครเลี้ยงหมูจนถึงปัจจุบัน


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

พระธาตุอิงฮัง

แชร์

เมืองพีน แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

No hours available

2292

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 57

สำหรับคนไทย เดินทางมานมัสการพระธาตุอิงฮังสะดวกสุดต้อง ผ่านจังหวัดมุกดาหาร แล้ววันรุ่งขึ้นข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แล้วมาเหมารถสองแถว เที่ยวเมืองสุวรรณเขต หรือสะหวันนะเขต แล้วเลยมาไหว้พระธาตุ
วิธีนี้น่าจะสะดวกและคุ้มค่าเวลาที่สุด

ถูกใจ แชร์