“หมู่บ้านม้ง ดอยช้าง-ดอยวาวี จ.เชียงราย”

ชนเผ่าม้ง ได้เข้ามาอาศัยอยู่ก่อนปี พ.ศ. 2400 ตามหลักฐานที่จารึกไว้ในแผ่นทอง ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณพุทธอุทยาน ที่ชาวม้งเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะเป็นพื้นที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ที่ผาหัวช้าง สูง 1,800 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นสถานที่ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชต่างๆ ปัจจุบันยังมีพี่น้องชาวเขาเผ่าม้งที่มีอายุประมาณ 80-90 ปี เดินทางมาเยี่ยมถิ่นกำเนิดอยู่ทุกปี และในปี พ.ศ. 2458 ชนเผ่าลีซอ ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณบ้านดอยช้างตามหลักฐานที่จารึกไว้ในศาล เจ้าของชนเผ่าลีซู

ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 4,727 คน มี 827 หลังคาเรือน ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า ลีซู จีนยูนาน แบ่งเขตการบริหารงานออกเป็น 7 ซอยหลัก  แต่ละซอยมีหัวหน้าซอยและคณะกรรมการประจำซอย คนในชุมชนนับถือ ศาสนาพุทธและคริสต์ อาชีพหลัก คือเกษตรกรรม เช่น ปลูกกาแฟ มะระหวาน บ๊วย ท้อ เกาลัด รวมถึงมะคาเดเนียนัท ชาพันธุ์ดี และ ไม้เมืองหนาว และอื่นๆ


หมู่บ้านม้ง ดอยช้าง

แชร์

ม.3 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,หมู่บ้าน ชุมชน

เปิด

5211

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ไร่ชาดอยวาวี ไร่ชาดอยวาวี (รีวิว 6 รายการ)

ห่าง 1.06 กิโลเมตร

ดอยช้าง ดอยช้าง (รีวิว 9 รายการ)

ห่าง 1.38 กิโลเมตร

น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกขุนกรณ์ (รีวิว 821 รายการ)

ห่าง 9.60 กิโลเมตร