“น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุด  มีความร้อนประมาณ 40 - 65 องศาเซลเซียส”

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุด  มีความร้อนประมาณ 40 - 65องศาเซลเซียส  เป็นที่โจษขานว่าสามารถนำกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคล จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่า ไม่มีสารปนเปื้อนและเชื่อโรคอันตราย เกินมาตรฐานแต่อย่างใด

ตามตำนานกล่าวว่า บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง แต่เดิมบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้  มีลักษณะเป็นลุ่มน้ำขัง มีป่าโปร่งล้อมรอบสลับด้วยเนินเตี้ยๆ พื้นดินบางแห่งมีหินโผล่ขึ้นเป็นกลุ่มน้อยใหญ่สลับกันตำนานเล่าว่า    ครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี  สมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จประพาสป่าล่าสัตว์มาถึงบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้  วันหนึ่งพระองค์ทรงเห็นไก่ป่าตัวหนึ่งมีลักษณะสวยงามและมีเสียงขันไพเราะมาก  จึงทรงให้นายพรานที่ตามเสด็จ  ต่อไก่ป่าตัวนั้นและได้ไก่ป่าสมพระราชประสงค์  โดยมีไก่ป่าตัวอื่นๆ ติดไปด้วยเป็นจำนวนมาก ในวันนั้นพระองค์และนายพรานล่าสัตว์อื่นไม่ได้เลย จึงทรงให้ทหารนำไก่ป่าตัวอื่นๆ ไปปรุงอาหารสำหรับเสวย  แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นป่า  ไม่มีบ้านเรือนราษฎร  จึงไม่มีไฟใช้ทำอาหาร  พระองค์จึงทรงสาปน้ำที่อยู่ในบึงบริเวณใกล้ๆ ให้เป็นน้ำร้อน บึงดังกล่าวจึงเรียกว่า “บึงพระร่วงสาป”  ต่อมาภายหลังเรียกสั้นลงว่า  “บึงสาป”  

ปัจจุบันบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และสำหรับพักผ่อน มีการจัดสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ อ่างอาบน้ำร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า และนวดแผนโบราณในบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย


สอบถามเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนกำแพงเพชร โทร.0 5570 1379

อัตราค่าบริการบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

     - ค่าเช่าห้องอาบน้ำแร่ 50 บาท
     - ค่าอาบน้ำแร่ 30 บาท
     - ค่าโรงอาบน้ำรวม 30 บาท
     - เช่าจักรยานน้ำ 30 นาที 20 บาท
     - ค่าบ้านพักรับรอง หลังเล็ก 500 บาท
     - ค่าบ้านพักรับรอง หลังใหญ่ 1200 บาท

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

แชร์

MF59+8RV ตำบล ลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ผจญภัย,ครอบครัว,ท่องเที่ยว,สถานที่,น้ำพุ น้ำผุด

ปิด

จ.8.30 - 16.30
อ.8.30 - 16.30
พ.8.30 - 16.30
พฤ.8.30 - 16.30
ศ.8.30 - 16.30
ส.8.30 - 16.30
อา.8.30 - 16.30

055741787

1811

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)