“พระธาตุในเมืองเก่า”

ธาตุบ้านมืองจันทร์ตั้งอยู่หน้าโบสถ์หลังใหม่ องค์พระธาตุทำด้วยอิฐสูงลดหลั่นขึ้นไปสี่ชั้น ส่วนยอดสุดทำเป็นยอดแหลม แต่ละชั้นย่อมุมไม้สิบสอง ยังเหลือร่องรอยปูนปั้นประดับองค์ธาตุให้เห็นอยู่บ้าง ธาตุเมืองจันทร์ประดิษฐานอยู่ในเมืองโบราณ มีคูน้ำ คันดิน ล้อมรอบเป็นรูปวงกลม เป็นลักษณะเมืองโบราณสมัยทวารวดี


ธาตุบ้านเมืองจันทร์ ศรีสะเกษ

แชร์

วัดบ้านเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมื่องจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 33120 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศาสนสถาน,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

780

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ ปราสาทบ้านปราสาท ศรีสะเกษ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.19 กิโลเมตร