“เมืองแพรกศรีราชา ชมศิลปะสมัยอู่ทอง”

เมืองแพรกศรีราชา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย เคยเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่ง มีมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยจวบจนถึงสมัยอยุธยา ปัจจุบันปรากฏซากฏบราณสถานกระจายอยู่ทั่วไป โบราณสถานบางแห่งมีร่องรอยศิลปะที่น่าชม ส่วนใหญ่เป็นศิลปะสมัยสุพรรณภูมิและอโยธยาที่เรียกว่า สมัยอู่ทอง (ก่อนสมัยอยุธยา) เมืองนี้จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และโบราณคดี

เมืองแพรกศรีราชาเป็นเมืองโบราณ ถ้าพิจารณาย้อนหลังน่าจะอยู่ในสมัยทวารวดี เนื่องจากมีการค้นพบชิ้นส่วนของศิลปวัตถุแบบทวารวดีหลายชิ้น ซึ่งมีผู้นำมาไว้ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่หน้าศาลหลักเมือง วัดมหาธาตุ เมืองสรรคบุรี ฐานพระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูปแบบทวารวดีทำด้วยหินปูน เมืองแพรกศรีราชาเป็นชื่อเมืองที่ปรากฎในศิลาจารึกกรุงสุโขทัย หลักที่ 1 ว่า "เมืองหัวนอนรอดกณฑีพระบางแพรกสุพรรณภูมิราชพี"ต่อมาชื่อเสียงแพรกศรีราชาหายไปปรากฎชื่อสรรคบุรีแทน ในตำนานพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ อายุของเมืองที่เจริญสมัยเดียวกับ สุพรรณภูมิ เมืองลพบุรี เมืองสุโขทัย และเมืองอโยธยา 


เมืองแพรกศรีราชา

แชร์

ริมน้ำแม่น้อย อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,เมือง

No hours available

955

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดสองพี่น้อง ชัยนาท วัดสองพี่น้อง ชัยนาท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.36 กิโลเมตร

วัดพระยาแพรก วัดพระยาแพรก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.50 กิโลเมตร

วัดมหาธาตุ หรือ วัดหัวเมือง วัดมหาธาตุ หรือ วัดหัวเมือง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.52 กิโลเมตร

วัดพระแก้ว ชัยนาท วัดพระแก้ว ชัยนาท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 9.74 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

111 รีสอร์ท แอนด์ สปา 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.60 กิโลเมตร