“แสดง วิถึชีวิตชาวเรือ โบราณคดีใต้น้ำ โบราณวัตุ และของดีประจำจังหวัด”

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ที่กรมศิลปากรได้มีการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านโบราณคดีใต้น้ำ ในการดำเนินการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแต่ละแห่ง ทำให้มีจำนวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ และประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีของไทย จึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินงานเป็นลำดับต่อมา ประกอบกับการจัดกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทย นับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ ที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่พบจากท้องทะเล ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในการสืบค้นความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีในอดีต

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีตั้งอยู่ที่ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการถาวร 6 ห้อง ดังนี้

1. ห้องจัดแสดงสินค้าและวิถีชีวิตชาวเรือ

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการพาณิชย์นาวีของไทยในสมัยโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนปัจจุบัน เส้นทางการเดินเรือ เมืองท่าโบราณ สินค้าประเภทต่างๆ โดยจำลองเรือสำเภาขนาดเท่าจริงไว้ภายในเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนบนเรือขณะเดินทางในทะเล ตลอดจนสินค้าประเภทต่างๆ ที่นำไปค้าขาย นอกจากนี้ยังจัดแสดงของมีค่าซึ่งพบจากแหล่งเรือจมบริเวณอ่าวไทย ได้แก่ จี้ทองคำฝังพลอยแดง และกำไลทองคำประดับอัญมณี

2.ห้องแนะนำปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

จัดแสดงเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ โดยการจำลองสภาพจริงของแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ วิธีการทำงาน ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

3.ห้องคลังเก็บโบราณวัตถุ

จัดแสดงให้เห็นถึงการเก็บรักษาโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑ์ โดยบางส่วนของห้องคลังเป็นลักษณะพิเศษที่ออกแบบให้ผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใส ทำให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นโบราณวัตถุที่จัดเก็บไว้ภายในคลังโบราณวัตถุได้

4.ห้องเรือและชีวิตชาวเรือ
จัดแสดงชนิดและแบบของเรือต่างๆ ที่มีใช้ในประเทศไทยโดยการใช้เรือจำลองย่อส่วนตามจริง ทั้งเรือชนิดที่ใช้ในแม่น้ำลำคลองและชนิดที่ใช้ในทะเล เรือพระราชพิธี และเรือรบ เป็นต้น

5.ห้องของดีเมืองจันท์

จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์ การก่อตั้งเมือง เหตุการณ์สำคัญและเรื่องราวของชาวพื้นเมืองของจันทบุรี นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ รวมทั้งสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรี

6.ห้องบุคคลสำคัญ

จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กับการทำสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 รวมทั้งเส้นทางเดินทัพเมื่อครั้งตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกมาตั้งทัพ เพื่อรวบรวมไพร่พลและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จังหวัดจันทบุรี ก่อนยกทัพกลับไปกอบกู้อิสรภาพคืนจากข้าศึกเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2


 • เวลาทำการ
  เปิดทำการวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
  ปิดวันจันทร์, อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ค่าธรรมเนียมค่าเข้าชม
  ชาวไทย 20 บาท
  ชาวต่างชาติ 100 บาท
 • ติดต่อเพิ่มเติม
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
  ที่อยู่: 80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์: 039-391431
  โทรสาร: 039-391432
 • สถานที่ตั้ง
  80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

แชร์

80 หมู่ 8 ค่ายเนินวง ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่ราชการ,พิพิธภัณฑ์

ปิด

จ. -
อ. -
พ.9.00 - 16.00
พฤ.9.00 - 16.00
ศ.9.00 - 16.00
ส.9.00 - 16.00
อา.9.00 - 16.00

039-391431

1845

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ค่ายเนินวง ค่ายเนินวง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.10 กิโลเมตร

วัดโบสถ์พลอยแหวน วัดโบสถ์พลอยแหวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.31 กิโลเมตร

เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน เจดีย์ยอดเขาพลอยแหวน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.95 กิโลเมตร

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 4.77 กิโลเมตร

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.58 กิโลเมตร

สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.68 กิโลเมตร

ถนนศรีจันทร์  ถนนอัญมณี ถนนศรีจันทร์ ถนนอัญมณี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.73 กิโลเมตร

วัดเขตร์นาบุญญาราม วัดเขตร์นาบุญญาราม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 5.74 กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.89 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

สบายดี จันทบุรี สบายดี จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.62 กิโลเมตร

ซิม27 โฮสเทล ซิม27 โฮสเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.98 กิโลเมตร

บ้านสวน รมิตา รีสอร์ท บ้านสวน รมิตา รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.98 กิโลเมตร

นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท นิว เสม็ดงาม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.42 กิโลเมตร

เดอะ พีค จันทบุรี เดอะ พีค จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.02 กิโลเมตร

เจพีเช็คอิน เจพีเช็คอิน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.22 กิโลเมตร

จันท์พระยา รีสอร์ท จันท์พระยา รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.35 กิโลเมตร

บลิคโฮเทล จันทบุรี บลิคโฮเทล จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.46 กิโลเมตร

ซีจันท์ พูลวิลล่า ซีจันท์ พูลวิลล่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.67 กิโลเมตร

ทริมม์ ทริมม์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.69 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านริมคลองบ้านบางกะจะ ร้านริมคลองบ้านบางกะจะ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.96 กิโลเมตร

ร้านอาหารพริก จันทบุรี ร้านอาหารพริก จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.89 กิโลเมตร

นายเทียนกุ้งเผา นายเทียนกุ้งเผา (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.95 กิโลเมตร

ครัวลุงเชย ครัวลุงเชย (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.17 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวพระยาตรัง ก๋วยเตี๋ยวพระยาตรัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.26 กิโลเมตร

ร้านบ้านไทย ไก่ย่าง ร้านบ้านไทย ไก่ย่าง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.46 กิโลเมตร

ร้านอาหารปั้นจิ้ม ร้านอาหารปั้นจิ้ม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.88 กิโลเมตร

ร้านลาเต้ ร้านลาเต้ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.18 กิโลเมตร

ข้าวแกงแสนตุ้ง ข้าวแกงแสนตุ้ง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.22 กิโลเมตร

น้ำพริกสี่ภาค น้ำพริกสี่ภาค (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.32 กิโลเมตร