“วัดโตนด หลังสวน  ”

ด้านทิศเหนือของวัดโตนด เป็นที่ว่างเปล่า มีพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เหมาะสมกับการตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองหลังสวน เพราะอยู่ทางด้านหลังของที่ตั้งวัดโตนด ซึ่งไม่บดบังทัศนียภาพของวัด ทางด้านทิศตะวันออกของวัดโตนด เป็นอาคารเรียนเดิมของ เอกชนซึ่งได้เลิกกิจการแล้ว จึงไม่สมควรให้กันเขตจัดประโยชน์เพราะจะบดบังทัศนียภาพ ถ้ามองจากด้านหน้าของวัดโตนด

ภายในอาคารเสนาสนะประกอบด้วย
1. อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น
3. กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง
4. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้
นอกจากนี้มี หอระฆัง หอกลอง โรงครัว และโรงเก็บพัสดุ ปูชะนียะวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455 นอกจากนี้ยังมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 1 องค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2455
วัดโตนดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2450 เดิมชาวบ้านเรียกว่าวัดดอนโหนดเพราะตั้งอยู่ในที่ดอนและมีต้นโตนดขึ้นอยู่มากมาย ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างต่มาบูรณะในสมัยพระอธิการหนู อชิโต เป้นเจ้าอาวาส ท่านได้ก่อสร้างอาคารเสนาสนะและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ จนมีความเจริญ วัดโตนดได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎรบ้านบางยี่โรมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2458

การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ
รุปที่ 1 พระครูธรรมวิจิตร อุดมปัยญาปรีชามุนี (ยัง)
รูปที่ 2 พระธรรมรามคณีสุปรีชาสังฆปาโมกขื (หนูป พ.ศ. 2430 – 2480
รูปที่ 3 พระราชธรรมเวที (เปียก จตฺตาสุโณ) พ.ศ. 2480 – 2512
รูปที่ 4 พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญาปรีชามุนี (กล่อม) พ.ศ. 2513 – 2515
รูปที่ 5 พระเขมานันทคุณ (ปรางเขมานนฺโท) พ.ศ. 2516 – 2521
รูปที่ 6 พระครูมรุธรรมประสาท (บุญเจิม) พ.ศ. 2521 – 2531
รูปที่ 7 พระครูมงคลคณารักษ์ (ผิน สุมโน) พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

 

 

 

วัดโตนด หลังสวน

แชร์

4002 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2544

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ถ้ำเขาเงิน ถ้ำเขาเงิน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.30 กิโลเมตร

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.70 กิโลเมตร

ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.73 กิโลเมตร

วัดแหลมสน วัดแหลมสน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.13 กิโลเมตร

ศาลกรมหลวงชุมพร หลังสวน ศาลกรมหลวงชุมพร หลังสวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.29 กิโลเมตร

หาดแหลมสน ชุมพร หาดแหลมสน ชุมพร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.42 กิโลเมตร

หาดคอเขา หาดคอเขา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.30 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านกลางสวน รีสอร์ท บ้านกลางสวน รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.10 กิโลเมตร

บ้านพักทิวา ราตรี บ้านพักทิวา ราตรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.11 กิโลเมตร

ใต้ร่มไม้ รีสอร์ท ใต้ร่มไม้ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.32 กิโลเมตร

ย่า ยาย รีสอร์ท ย่า ยาย รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.41 กิโลเมตร

พักดี พักดี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.05 กิโลเมตร

โรงแรมอวยชัยแกรนด์ โรงแรมอวยชัยแกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.99 กิโลเมตร

จันทร์สว่าง รีสอร์ท จันทร์สว่าง รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.23 กิโลเมตร

โรงแรมจิงโจ้ โรงแรมจิงโจ้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.31 กิโลเมตร

แฮปปี้ รีสอร์ท หลังสวน แฮปปี้ รีสอร์ท หลังสวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.31 กิโลเมตร

99 เบย์ รีสอร์ท 99 เบย์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.01 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านอาหารสันทราย ซีฟู้ด ร้านอาหารสันทราย ซีฟู้ด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.60 กิโลเมตร

แหลมหญ้าซีฟู้ด แหลมหญ้าซีฟู้ด (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.50 กิโลเมตร