“ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเช่นร้าน ร.ส.พ. พิพิธภัณฑ์นิทรรศการ ฯ”

ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน มีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นร้าน ร.ส.พ. แม่ฮ่องสอน พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ ที่บรรยากาศร่มรื่นมาก และรวมไปถึงประเพณีต่าง ๆ ที่ผู้คนที่นี้เป็นกันเองมาก ท่านสามารถเลือกซื้อ เครื่องประดับ ข้อมือ หินหยก กำไล หรือแม้กระทั้งผ้าไหม ต่าง ๆ ได้

ประวัติแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเพียงชุมชนบ้านป่า มีชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่ทั่วไปบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยและสหภาพเมียนม่าร์ ในอดีตความสำคัญของพื้นที่ส่วนนี้เป็นเพียงช่องทางที่กองทัพเมียนม่าร์ในอดีตเดินผ่านเพื่อมาตีกรุงศรีอยุธยา และหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยเท่านั้น จนกระทั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณปี พ.ศ.2374 เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ องค์ที่ 5 มีนามว่า พระเจ้ามโหตรประเทศ ได้รับมอบหมายให้เจ้าแก้วเมืองมาเป็นแม่กองนำไพร่พลช้างต่อ และหมอควาญออกมาสำรวจสถานการณ์ชายแดนด้านตะวันตก พร้อมกับให้จับช้างป่าไปใช้งานที่นครเชียงใหม่เจ้าแก้วเมืองมาเดินทางมาพบหมู่บ้านเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่งมีทำเลดีเหมาะสำหรับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหญ่มีดินโป่งและหมูป่ามากินดินโป่งชุกชุม จึงทำการตั้งหมู่บ้านและเรียกชื่อหมู่บ้านโป่งหมู ต่อมาเพี้ยนเป็นปางหมู แล้วให้ชาวบ้านไทยใหญ่เลือกผู้นำหมู่บ้าน ชาวบ้านได้เลือก พะกาหม่อง เป็นผู้ครอง หลังจากตั้งหมู่บ้านได้ พะกาหม่องก็ร่วมเดินทางมากับเจ้าแก้วเมืองมา เพื่อคล้องช้างทางทิศใต้ของหมู่บ้าน จนได้ช้างป่าปริมาณเพียงพอจึงรอนแรมมาถึงหมู่บ้านอีกแห่ง มีชัยภูมิพื้นที่รวมทั้งมีร่องน้ำเหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลฝึกช้างและก่อนจะเดินทางกลับเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งให้แสนโกมบุตรเขยของพะกาหม่องเป็นผู้ใหญ่บ้าน และตั้งหมู่บ้านว่าแม่ร่องสอน ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่มีร่องน้ำฝึกช้าง โดยปกครองของพะกาหม่องและแสนโกมขึ้นอยู่กับเชียงใหม่มาตลอด

ต่อมาเพี้ยนเป็นแม่ฮ่องสอน จนถึงปัจจุบันจนกระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2399 เกิดการสู้รบในเขตประเทศเมียนม่าร์ ทำให้ชาวไทยใหญ่จากเมืองจ๋ามก่าและเมืองหมอกใหม่อพยพเข้ามาอยู่ที่บ้านปางหมูและแม่ฮ่องสอนเพิ่มขึ้น ผู้อพยพครั้งนั้นมีบุคคลสำคัญ 2 คน คือ เจ้าฟ้าโกหล่านและชานกะเล หลังจากหนีเข้ามาอยู่ในเมืองไทย ชานกะเลซึ่งเป็นคนขยันขันแข็ง ได้ช่วยงานอยู่กับพะกาหม่อง จนเป็นที่รักใคร่ของพะกาหม่อง จึงได้ยกบุตรสาวคนรองชื่อ นางใส ให้เป็นภรรยา ชานกะเลได้นำครอบครัวลงใต้มาอยู่ที่เมืองกุ๋นลมหรือขุนยวมปัจจุบัน ด้วยความเฉลียวฉลาดและความเป็นผู้นำที่ดี ชาวบ้านจึงยกย่องให้ชานกะเลเป็นผู้ปกครองเมืองกุ๋นลมเป็นคนแรก ต่อมานางใส ภรรยาถึงแก่กรรม เจ้าฟ้าโกหล่านจึงได้ยกหลานสาวชื่อ เจ้านางเมี๊ยะ ให้เป็นภรรยาชานกะเลปกครองเมืองกุ๋นได้เจริญรุ่งเรือง มีการค้าขายไม้สักกับพม่า สามารถส่งค่าตอไม้ให้เจ้านครเชียงใหม่จำนวนมากจนกระทั่งปี พ.ศ. 2417

เจ้าอินทวิชยานนท์ได้เห็นความสามารถของชานกะเล จึงแต่งตั้งให้ชานกะเลเป็นพญาสีหนาทราชาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน พญาสีหนาทราชาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2427 เจ้านางเมี๊ยะภรรยาได้ปกครองเมืองสืบต่อมาพร้อมกับมีการเปลี่ยนผู้ปกครองหลายคน จนถึงปี พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง) และเมืองปาย ตั้งเป็นเชียงใหม่ ตะวันตก พ.ศ. 2446 เปลี่ยนชื่อเป็นบริเวณพายัพเหนือ ขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ และตั้งที่ว่าการเมือง แม่ฮ่องสอนในปี พ.ศ.2453 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้ยกฐานะเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโปรดเกล้าให้พระศรสุราช เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนแรก จนถึงปี พ.ศ. 2476 จึงได้โอนมาขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทยจนถึงปัจจุบัน สัญลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงนำต้นกำเนิดคือร่องน้ำสอนช้าง เป็นตราช้างตัวเดียวเล่นน้ำที่ตั้งและสภาพพื้นที่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน 053-612982-3 

ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

แชร์

บ้านเก่า ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 แผนที่

รีวิว 1 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,เมือง

No hours available

053-612982

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/maehongson/data/place/pic-maehongson-town.html

4940

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 1 รายการ)

aeemtt

รีวิวเมื่อ 11 ม.ค. 54

รถสองแถว-เหลือง ยานพาหนะไปยังอำเภอและดอยต่างๆ

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.11 กิโลเมตร

ตลาดสายหยุด ตลาดสายหยุด (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

วัดม่วยต่อ เมืองแม่ฮ่องสอน วัดม่วยต่อ เมืองแม่ฮ่องสอน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.26 กิโลเมตร

วัดจองกลาง วัดจองกลาง (รีวิว 659 รายการ)

ห่าง 0.27 กิโลเมตร

วัดหัวเวียง วัดหัวเวียง (รีวิว 481 รายการ)

ห่าง 0.27 กิโลเมตร

วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน วัดพระนอน เมืองแม่ฮ่องสอน (รีวิว 793 รายการ)

ห่าง 0.30 กิโลเมตร

วัดจองคำ วัดจองคำ (รีวิว 470 รายการ)

ห่าง 0.31 กิโลเมตร

หนองจองคำ หนองจองคำ (รีวิว 706 รายการ)

ห่าง 0.32 กิโลเมตร

วัดก้ำก่อ วัดก้ำก่อ (รีวิว 1146 รายการ)

ห่าง 0.34 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 0.46 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เพ็ญพรเฮ้าส์ เพ็ญพรเฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.18 กิโลเมตร

จองคำวิว จองคำวิว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.25 กิโลเมตร

ร่มไทเฮ้าส์ แม่ฮ่องสอน ร่มไทเฮ้าส์ แม่ฮ่องสอน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

ปาล์มเฮาส์ ปาล์มเฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

ห้วยน้ำริน แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำริน แม่ฮ่องสอน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.45 กิโลเมตร

แสงสินธ์เฮาส์ แสงสินธ์เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

เม้าท์เท่น อินน์ รีสอร์ท เม้าท์เท่น อินน์ รีสอร์ท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.63 กิโลเมตร

จีรัง คันทรีไซด์ รีสอร์ท จีรัง คันทรีไซด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

ริมธาร รีสอร์ท ริมธาร รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

เฮือนไต รีสอร์ท เฮือนไต รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.17 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านอาหารไข่มุก แม่ฮ่องสอน ร้านอาหารไข่มุก แม่ฮ่องสอน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.04 กิโลเมตร

แม่ศรีบัว อาหารพื้นเมือง แม่ศรีบัว อาหารพื้นเมือง (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.27 กิโลเมตร

โจ๊กเสวย โจ๊กเสวย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.45 กิโลเมตร

เฮินยายแก้ว เฮินยายแก้ว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.72 กิโลเมตร