“พระธาตุยโสธร(พระธาตุอานนท์) และหอไตร”

วัดมหาธาตุยโสธร ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง เป็นวัดคู่ยโสธรมาตั้งแต่สร้างเมือง (บ้านท่าสิงห์เดิม)

โบราณสถาน ที่สำคัญในวัดมี 2 แห่ง คือ

  1. พระธาตุยโสธร(พระธาตุอานนท์) และ
  2. หอไตร พระธาตุอานนท์

วัดมหาธาตุ มีเจดีย์เก่าสมัยขอม อยู่ในทุ่งนา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ไปตามทางหลวงหมายเลข 23 (ยโสธร-อุบลราชธานี) ประมาณหลักกม.ที่ 194 เลี้ยวซ้ายไปอีก 1 กม. พระธาตุก่องข้าวน้อยเป็นเจดีย์เก่าสมัยขอม สร้างในพุทธศตวรรษที่ 23-25 ตรงกับสมัยอยุธยา ตอนปลาย ตั้งอยู่ในเขตวัดพระธาตุก่องข้าวน้อย ซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงทุ่งนาในเขตตำบลตาดทอง

พระธาตุยโสถร (พระธาตุอานนท์) ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ เป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมส่วนยอดคล้ายพระธาตุพนม ภายในพระธาตุบรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ การก่อสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะลาวที่นิยมสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์

นอกจากนี้บริเวณด้านหลังพระธาตุมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งก่อด้วยอิฐ ชาวบ้านนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และในเดือนห้าจะมีผู้คนนิยมมาสรงน้ำพระและปิดทอง ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้ฝน จะแล้งในปีนั้น เรียกกันว่า พระแก้วหยดน้ำค้าง (หรือพระพุทธบุษยรัตน์)เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธรที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก

หอไตร เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัด ตั้งอยู่ตรงกลางสระทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะแบบหอไตรภาคอีสานทั่วไป มีทางเดินโดยรอบติดกันใต้ชายคา บริเวณนี้เป็นที่เก็บรักษาตู้พระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ซึ่งนำมาจาก เวียงจันทน์ มีซุ้มประตู และบานประตูไม้สลักลวดลายเครือเถาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม มีลวดลายการตกแต่ง ฝาผนัง ซึ่งเป็น ลักษณะผสมแบบภาคกลางทำให้กล่าวได้ว่า หอไตรน่าจะสร้างขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ 4-5 แห่งกรุง รัตนโกสินทร์


เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

วัดมหาธาตุ ยโสธร

แชร์

ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 แผนที่

รีวิว 9 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/yasothorn/data/place/watmahatard.html

5394

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 9 รายการ)

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

หอก และที่วางเครื่องศาสตรวุธ
หอก และที่วางเครื่องศาสตรวุธ

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

ไหโบราณ 2000 ปี และโบราณวัตถุมากมาย
ไหโบราณ 2000 ปี และโบราณวัตถุมากมาย

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

พระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่
พระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

ตู้เก็บพระไตรปิฎก
ตู้เก็บพระไตรปิฎก

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

ภายในหอไตร...มีหีบพระไตรปิฎก เก็บคัมภีร์ใบลาน และตำรางต่างๆ ซึ่งพระครูหลักคำเป็นผู้นำมาจากเมืองเวียงจันทน์
ภายในหอไตร...มีหีบพระไตรปิฎก เก็บคัมภีร์ใบลาน และตำรางต่างๆ ซึ่งพระครูหลักคำเป็นผู้นำมาจากเมืองเวียงจันทน์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

หอไตรกลางน้ำ วัดมหาธาตุ
สร้างด้วยไม้ หันหน้าไปทางทิศใต้ มีหลังคา 2 ชั้น หุ้มด้วยปีกนกหนึ่งชั้น มุงด้วยกรเบื้องดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และคันทวย ที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะลาว (ล้านช้าง) กัลศิลปะภาคกลาง รัตนโกสินทร์
หอไตรกลางน้ำ วัดมหาธาตุ
สร้างด้วยไม้ หันหน้าไปทางทิศใต้ มีหลังคา 2 ชั้น หุ้มด้วยปีกนกหนึ่งชั้น มุงด้วยกรเบื้องดินเผา ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และคันทวย ที่แสดงถึงการผสมผสานระหว่างศิลปะลาว (ล้านช้าง) กัลศิลปะภาคกลาง รัตนโกสินทร์

ถูกใจ แชร์

Jirapong Thivawongsakal

รีวิวเมื่อ 10 มิ.ย. 56

ทางเข้าหอไตร
ทางเข้าหอไตร

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 2 พ.ย. 53

พระธาตุยโสธร ในมุมกว้าง
พระธาตุยโสธร ในมุมกว้าง

ถูกใจ แชร์

heartkub

รีวิวเมื่อ 2 พ.ย. 53

พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ หน้าพระอุโบสถ
ชาวยโสธรนับถือว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระสรีรธาตุพระอานนท์ มีประวัติว่า ชาวเวียงจันทร์ 2 คน คือ เจตตา นวิน ลูกผู้พี่ และจินดาชานุ ลูกผู้น้อง อุปสมบทได้ 30 ปี เมือออกเดินธุดงค์ไปถึงเมืองเทวทหะ เห็นชาวเมืองกำลังซ่อมแซม พระสถูปซึ่งบรรจุพระสรีธาตุ ของพระอานนท์เถระ และรื้ออัฐิธาตุออกตรวจดูจึงได้ขอแบ่งส่วนผงธุลีประมาณ 1 เปลือกไข่นกกระเรียน และกระดูเท่าดอกสังวาลย์นำกลับไปตั้งใจจะสร้างเจดีย์ไว้ที่เวียงจันทร์ แต่ชาวบ้านว่าผิดประเพณีโบราณจึ่งไล่ท่านทั้งสองหนีไปอาศัยอยู่กับชาวขอม 3 ปี จึงได้สร้างพระธาตุขึ้นเมืองประมาณ ปี พ.ศ. 1238
พระธาตุยโสธร หรือพระธาตุอานนท์ หน้าพระอุโบสถ
ชาวยโสธรนับถือว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระสรีรธาตุพระอานนท์ มีประวัติว่า ชาวเวียงจันทร์ 2 คน คือ เจตตา นวิน ลูกผู้พี่ และจินดาชานุ ลูกผู้น้อง อุปสมบทได้ 30 ปี เมือออกเดินธุดงค์ไปถึงเมืองเทวทหะ เห็นชาวเมืองกำลังซ่อมแซม พระสถูปซึ่งบรรจุพระสรีธาตุ ของพระอานนท์เถระ และรื้ออัฐิธาตุออกตรวจดูจึงได้ขอแบ่งส่วนผงธุลีประมาณ 1 เปลือกไข่นกกระเรียน และกระดูเท่าดอกสังวาลย์นำกลับไปตั้งใจจะสร้างเจดีย์ไว้ที่เวียงจันทร์ แต่ชาวบ้านว่าผิดประเพณีโบราณจึ่งไล่ท่านทั้งสองหนีไปอาศัยอยู่กับชาวขอม 3 ปี จึงได้สร้างพระธาตุขึ้นเมืองประมาณ ปี พ.ศ. 1238

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วิมานพญาแถน  พญาคันคาก วิมานพญาแถน พญาคันคาก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.40 กิโลเมตร

สวนสาธารณะพญาแถน สวนสาธารณะพญาแถน (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.69 กิโลเมตร

พระธาตุก่องข้าวน้อย พระธาตุก่องข้าวน้อย (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.72 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โรงแรม บี เอ็ม แกรนด์ โรงแรม บี เอ็ม แกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.43 กิโลเมตร

โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ โรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.90 กิโลเมตร

โนเบิลเพลส ยโสธร โนเบิลเพลส ยโสธร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.95 กิโลเมตร

เดอะคัลเลอร์  โฮเทล เดอะคัลเลอร์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.15 กิโลเมตร

เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ เดอะกรีนปาร์คแกรนด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.23 กิโลเมตร

เดอะ เซน ยโสธร เดอะ เซน ยโสธร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.97 กิโลเมตร

ช้างใหญ่ใจดี ช้างใหญ่ใจดี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.25 กิโลเมตร

เดอะ โมเดล การ์เด้น เดอะ โมเดล การ์เด้น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.45 กิโลเมตร

โรงแรมเวชสวัสดิ์ เพลส โรงแรมเวชสวัสดิ์ เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.08 กิโลเมตร

สันปลาตอง สันปลาตอง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.49 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

แซบอีหลี ยโสธร แซบอีหลี ยโสธร (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.71 กิโลเมตร