“เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จุดเด่นที่น่าสนใจภายในเขื่อน ได้แก่ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งแสดงความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542  ”

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนป่าสักฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวเขื่อนเป็นแนวคันดินขนาดใหญ่ สูง 36.5 ม. ยาว 4,860 ม. สร้างขวางแม่น้ำป่าสัก ที่ ต. หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เก็บกักน้ำได้ถึง 785 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อประโยขน์ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด คือ อ.พัฒนานิคม อ.ท่าหลวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และอ.วังม่วง จ.สระบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2537 และเริ่มใช้กักเก็บน้ำตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด จากนั้นมีการสร้างอาคารต่างๆ เพิ่มเติมจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2542 

 

เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

 

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สถานีรถไฟเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.68 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

แก้วเจริญ รีสอร์ท แก้วเจริญ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.86 กิโลเมตร

ภัทรประภา รีสอร์ท ภัทรประภา รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.70 กิโลเมตร

มรกต รีสอร์ท ลพบุรี มรกต รีสอร์ท ลพบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.95 กิโลเมตร