“สถูปเจดีย์สีขาวสะอาด ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน”

วัดบึงลัฏฐิวัน ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ที่ 1 บ้านช้าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สถานที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 90 สร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2350 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้างกระทั่งปี พ.ศ. 2500 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดบึงฯเพื่อขุดดินนำไปผสมทำปูนซิเมนต์ จึงได้มีการตัดถนนผ่านบริเวณวัดเพื่อความ-สะดวกในการขนส่ง

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 พระทวี ฐานทินฺโน ได้ดำเนินการบูรณะวัดขึ้นอีกครั้งโดยให้นามว่า “วัดบึง” ต่อมาหลวงปู่ชาให้นามตามสภาพแวดล้อมของวัดที่มีต้นตาลอยู่มากจึงให้เรียกชื่อต่อท้ายว่า “วัดบึงลัฏฐิวัน”


วัดบึงลัฏฐิวัน

แชร์

ตำบล ท่าหลวง อำเภอ ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18270 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

No hours available

282

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เขื่อนพระราม 6 เขื่อนพระราม 6 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.19 กิโลเมตร

วัดสะตือ วัดสะตือ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.64 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ดิ เอจ รีสอร์ท ดิ เอจ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.88 กิโลเมตร

ริมบึงสวนพริก รีสอร์ท ริมบึงสวนพริก รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.91 กิโลเมตร