“พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงโบราณสถาน แบ่งเป็น ภาคๆ มีตลาดน้ำ ร้านค้า สินค้าโบราณ ร้านอาหาร มีจักรยานให้เช่าขี่ ชมโดยรอบ ใช้เวลาชมให้ทั่ว ประมาณ 5-6 ชั่วโมง โดยเฉลี่ย  ”

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2506 เป็นศูนย์รวมปูชนียสถานที่สำคัญๆ ของแต่ละจังหวัด เช่น เขาพระวิหาร ปราสาทหินพนมรุ้ง วัดมหาธาตุสุโขทัย พระพุทธบาทสระบุรี พระธาตุเมืองนคร พระธาตุไชยา ฯลฯ

 

โดยสร้างให้มีขนาดเล็กลง บางแห่งเท่าแบบจริงการสร้างฝีมือประณีต นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคมยุคใหม่ ผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของประเทศไทยจะศึกษาได้จากเมืองโบราณแห่งนี้

 

ตั้งอยู่ในเขตตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง บริเวณหลักกม.ที่ 33.5 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ห่างจากตัวจังหวัด 8 กม.

 

อัตราค่าเข้าชมเมืองโบราณ ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (คนไทย)

*** เลือกเที่ยวชมโดยรถรางหรือเที่ยวชมโดยจักรยาน (ตั้งแต่เวลา 8.00 17.00น.)

บัตรสยามพลัสผู้ใหญ่ ท่านละ ๒๐๐ บาท

บัตรสยามพลัสเด็ก ท่านละ ๑๐๐ บาท บัตร ๖๐ ปี

สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี โปรดแสดงบัตรประชาชน (ลดครึ่งราคา เหลือท่านละ ๑๐๐ บาท)

บัตรคนปากน้ำ แสดงบัตรประชาชนสมุทรปราการลดทันทีครึ่งราคา (ลดครึ่งราคา เหลือท่านละ ๑๐๐ บาท)

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ ) ผู้ใหญ่ ท่านละ ๓๕๐ บาท เด็ก ท่านละ ๑๕๐ บาท

 

บริการมัคคุเทศก์นำชมส่วนตัว บรรยายภาษาไทย +๑,๒๐๐ บาท (๒ ชม.) บรรยายภาษาอังกฤษ +๑,๕๐๐ บาท (๒ ชม.)

 

นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้ เข้าไป (ไม่รวมคนขับ) คันละ ๓๐๐ บาท

***หมายเหตุ อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนบุคคล/รถตู้เข้าไปในเมืองโบราณได้เฉพาะวันหยุด เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น

วันจันทร์-ศุกร์ ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าไป

 

อัตราค่าเข้าชมพิเศษ

สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษาเป็นหมู่คณะ อนุบาล มัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 100 บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา คนละ 200 บาท

ผู้ปกครอง คนละ 200 บาท

 

หมายเหตุ : อัตรานี้รวม บัตรเข้าชมเมืองโบราณ รถรางนำชมเมืองโบราณ

 

เมืองโบราณ

แชร์

296/1 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ 10280 กม.33.5 แผนที่

รีวิว 14 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

02-7091644

n/a

8636

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 14 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ณ วัดพระ.ปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาท ตามข้อความที่ปรากฏ บอกว่า พบได้ 4 องค์ คือ ที่

1) พระอุโบสถวัดประปฐมเจดีย์

2) ลานประทักษิณด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์

http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/nakornprathom/images/pra-prathom/large-pic/front-buddha.jpg

3) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/ayutthaya/data/place/chaosampraya.htm

แต่ผมว่า ผมเคยเห็น อีก 2 องค์นะ แต่ไม่แน่ใจว่าปางเทศนาหรือเปล่า คือ ที่

วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/suphanburi/data/place/pic_wat-palaylai.htm

วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา

http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/ayutthaya/data/place/pic_watnaprameru.htm
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ณ วัดพระ.ปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

	พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประทับนั่งห้อยพระบาท ตามข้อความที่ปรากฏ บอกว่า พบได้ 4 องค์ คือ ที่

	1) พระอุโบสถวัดประปฐมเจดีย์

	2) ลานประทักษิณด้านทิศใต้ขององค์พระปฐมเจดีย์

	http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/nakornprathom/images/pra-prathom/large-pic/front-buddha.jpg

	3) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

	4) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

	http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/ayutthaya/data/place/chaosampraya.htm

	แต่ผมว่า ผมเคยเห็น อีก 2 องค์นะ แต่ไม่แน่ใจว่าปางเทศนาหรือเปล่า คือ ที่

	วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี

	http://www.thai-tour.com/thai-tour/central/suphanburi/data/place/pic_wat-palaylai.htm

	วัดหน้าพระเมรุ จ.อยุธยา

	http://www.thai-tour.com/thai-tour/Central/ayutthaya/data/place/pic_watnaprameru.htm

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

ท้องพระโรง กรุงธน (วังเก่า ปัจจุบัน คือ กองทัพเรือ)
ท้องพระโรง กรุงธน (วังเก่า ปัจจุบัน คือ กองทัพเรือ)

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

สวนขวา จากวัดไผ่เงิน กทม (แถวบ้านผมเอง)

ศิลปะแบบจีน สมัยรัตนโกสินทร์ ร.2
สวนขวา จากวัดไผ่เงิน กทม (แถวบ้านผมเอง)

	ศิลปะแบบจีน สมัยรัตนโกสินทร์ ร.2

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี
ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

หอไตรปิฏก และหอระฆัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
หอไตรปิฏก และหอระฆัง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ราชบุรี
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ราชบุรี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

ขนมจีนน้ำยาพระอภัย...สงสัยว่าจะเข้ามาในเขตภาคกลางแล้ว

(โดยไม่รู้ตัว)
ขนมจีนน้ำยาพระอภัย...สงสัยว่าจะเข้ามาในเขตภาคกลางแล้ว

	(โดยไม่รู้ตัว)

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

ยังคงอยู่ภายในตลาด
ยังคงอยู่ภายในตลาด

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

โรงงิ้วหุ่นกระบอก
โรงงิ้วหุ่นกระบอก

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

ร้านค้าภายใน บริเวณ ตลาด
ร้านค้าภายใน บริเวณ ตลาด

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

บ้านของชาวใต้
บ้านของชาวใต้

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

พระธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
พระธาตุไชยา จ.สุราษฏร์ธานี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

พระธาตุเมืองนครฯ ตั้งตระหง่านทางเข้า เริ่มสู่ภาคใต้
พระธาตุเมืองนครฯ ตั้งตระหง่านทางเข้า เริ่มสู่ภาคใต้

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 6 ก.ค. 53

ทางเข้า เราสามารถจอดรด แล้ว ขี่จักรยาน ชม รอบๆ ก็ได้

หากนำรถเข้า จะต้องเสียค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์ด้วย
ทางเข้า เราสามารถจอดรด แล้ว ขี่จักรยาน ชม รอบๆ ก็ได้

	หากนำรถเข้า จะต้องเสียค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์ด้วย

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดอโศการาม วัดอโศการาม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 4.11 กิโลเมตร

บางปู บางปู (รีวิว 18 รายการ)

ห่าง 4.43 กิโลเมตร

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 4.57 กิโลเมตร

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ ป้อมพระจุล สมุทรปราการ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.41 กิโลเมตร

วัดกลาง สมุทรปราการ วัดกลาง สมุทรปราการ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.50 กิโลเมตร

หอชมเมือง สมุทรปราการ หอชมเมือง สมุทรปราการ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.03 กิโลเมตร

พระสมุทรเจดีย์ พระสมุทรเจดีย์ (รีวิว 832 รายการ)

ห่าง 7.76 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านปากน้ำ สมุทรปราการ บ้านปากน้ำ สมุทรปราการ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.09 กิโลเมตร

ดิ อัยย์ชญา โฮเทล ดิ อัยย์ชญา โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.59 กิโลเมตร

ศรีนวล ลีฟวิ่ง ศรีนวล ลีฟวิ่ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.62 กิโลเมตร

เมซัน เพลส เมซัน เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.95 กิโลเมตร

สุวัธชัย การ์เด้น สุวัธชัย การ์เด้น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.77 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

อิ่มจัง อิ่มจัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.13 กิโลเมตร

สายลมบางปู สายลมบางปู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.25 กิโลเมตร

ห้องอาหารสถานตากอากาศบางปู ห้องอาหารสถานตากอากาศบางปู (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.43 กิโลเมตร

ร้านระเบียงทะเล บางปู ร้านระเบียงทะเล บางปู (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.29 กิโลเมตร

โกโก้ อาม่า โกโก้ อาม่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.72 กิโลเมตร