“พระสมุทรเจดีย์ พระเจดีย์ริมน้ำ ปากแม่น้ำเจ้าพระยาทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย เป็นชุมชนชาวมอญในไทย ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในเขตตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์  ”

พระสมุทรเจดีย์ ตามประวัติกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กับเจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) เป็นแม่กองจัดสร้างป้อมปราการจำนวน 6 ป้อม ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมด 3 ปีจึงแล้วเสร็จ เมื่อสร้างป้อมเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ กับเจ้าพระยาพระคลัง เป็นผู้อำนวยการสร้างพระเจดีย์ขึ้นที่เกาะหาดทรายท้ายป้อมผีเสื้อสมุทร เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการที่พระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ เพื่อปกป้องประเทศชาติและพระศาสนา โดยโปรดฯ ให้กรมพระราชวังสถานมงคลมหาศักดิพลเสพ กับพระยาราชสงครามเขียนแบบแผนผังรูปพระเจดีย์ถวาย แล้วทรงเฉลิมพระนามว่า “ พระสมุทรเจดีย์ ”

แต่ยังมิได้ทันก่อสร้างก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาศรีธรรมราชกับเจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กองจัดสร้างต่อการก่อสร้างเริ่มเมื่อวันอังคาร ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 (ตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2370) แล้วเสร็จเมื่อวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (ตรงกับวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2371) ลักษณะขององค์พระสมุทรเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลนี้เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง

ต่อมาได้มีผู้ร้ายลักลอบขุดองค์ระฆังลักเอาพระบรมธาตุที่บรรจุอยู่ภายใน สมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างไปถ่ายแบบพระเจดีย์ที่กรุงศรีอยุธยามาจัดการก่อสร้างสวมทับพระเจดีย์รูปเดิมไว้ โดยลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมวัดจากฐานล่างจนถึงยอดสูงสุด 19 วา จากนั้นจึงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค์ จากพระบรมมหาราชวังมาบรรจุไว้แทนของเดิมที่สูญหายไป ในการนี้ได้โปรดฯให้สร้างศาลาเก๋งจีน หอเทียน หอระฆัง พระวิหารพร้อมด้วยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร กับหลักผูกเรือริมน้ำรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ฯลฯ

สิ้นพระราชทรัพย์ในการก่อสร้าง 588 ชั่งเศษ และในรัชกาลต่อมาก็ได้มีการทำนุบำรุง และบูรณะปฏิสังขรณ์พระสมุทรเจดีย์มาโดยตลอด กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระสมุทรเจดีย์เป็นโบราณสถานของชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2487 และเล่ม 110 ตอนที่ 186 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2536

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยไม่เสียค่าบริการ

การเดินทาง
รถเมล์ที่ผ่าน สาย 511 (ปอ 11 เดิม) จากสายใต้ใหม่ ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด สาย 507 จากสายใต้ใหม่ ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด สาย 536 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด สาย 25 จากท่าช้าง ไปลงที่ศาลากลางจังหวัด จากนั้นนั่งเรือข้ามฟาก เรือข้ามฟากในตลาด ค่าบริการท่านละ 3 บาท

ขอบคุณข้อมูลท่องเทียว จาก เว็บไซท์ http://www.ไทยทัวร์.com

 

พระสมุทรเจดีย์

แชร์

ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 แผนที่

รีวิว 8 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,โบสถ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

02-4537149

https://www.thai-tour.com/thai-tour/central/samutprakarn/data/place/pic_prasamutchedi.htm

7715

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 8 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 14 ก.ค. 56

รูปเก่าพระสมุทรเจดียืในพระวิหาร
รูปเก่าพระสมุทรเจดียืในพระวิหาร

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 9 ม.ค. 54

ดูโทรมลงมากถ้าเทียบกับภาพที่โพสอยู่ข้างบน ลองไปดูสิ
ไปไหว้พระด้วยนะ

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 9 ม.ค. 54

พระเจดีย์สวยมาก ร่มรื่นด้วย แต่ดูโทรมลงมาก

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 25 ก.ค. 53

ทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างวัด
ทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างวัด

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 25 ก.ค. 53

ทางเข้าหน้าวัด ฝั่งท่าเรือ
ทางเข้าหน้าวัด ฝั่งท่าเรือ

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 25 ก.ค. 53

พระห้ามสมุทร
พระห้ามสมุทร

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 25 ก.ค. 53

เสาหินหัวเหลี่ยม
เป็นเสาที่โคนฝังในดิน มีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยม ส่วนเยอดเสาตอนบนทำเป็นเหลี่ยม ฝังไว้รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็นเสาแสดงเขตองค์พระสมุทรเจดียื ส่วนบนสามารถใช้วางตะเกียงสำหรับชาวเรือที่เดินทางมาที่องค์พระสมุทรเจดีย์ในยามค่ำคืน

เสาหินทราย
เป็นเสาที่โคนฝังในดิน มีลักษณะเป็นเสากลม ฝังไว้รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ประโยชน์ของเสาหินทรายมีไว้เพื่อผูกเรือที่พุทธศาสนิกชนมาสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์
เสาหินหัวเหลี่ยม
	เป็นเสาที่โคนฝังในดิน มีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยม ส่วนเยอดเสาตอนบนทำเป็นเหลี่ยม ฝังไว้รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็นเสาแสดงเขตองค์พระสมุทรเจดียื ส่วนบนสามารถใช้วางตะเกียงสำหรับชาวเรือที่เดินทางมาที่องค์พระสมุทรเจดีย์ในยามค่ำคืน

	เสาหินทราย
	เป็นเสาที่โคนฝังในดิน มีลักษณะเป็นเสากลม ฝังไว้รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ ประโยชน์ของเสาหินทรายมีไว้เพื่อผูกเรือที่พุทธศาสนิกชนมาสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 25 ก.ค. 53

ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน์และพระห้ามสมุทรไว้
ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน์และพระห้ามสมุทรไว้

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

หอชมเมือง สมุทรปราการ หอชมเมือง สมุทรปราการ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.50 กิโลเมตร

วัดกลาง สมุทรปราการ วัดกลาง สมุทรปราการ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.55 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.20 กิโลเมตร

ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.26 กิโลเมตร

วัดอโศการาม วัดอโศการาม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.71 กิโลเมตร

ป้อมพระจุล สมุทรปราการ ป้อมพระจุล สมุทรปราการ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.63 กิโลเมตร

เมืองโบราณ เมืองโบราณ (รีวิว 941 รายการ)

ห่าง 7.76 กิโลเมตร

วัดขุนสมุทรจีน วัดขุนสมุทรจีน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.17 กิโลเมตร

ป้อมแผลงไฟฟ้า ป้อมแผลงไฟฟ้า (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 8.67 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

สุวัธชัย การ์เด้น สุวัธชัย การ์เด้น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.22 กิโลเมตร

สวนอาหารชมชลริมชี รีสอร์ท สวนอาหารชมชลริมชี รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.36 กิโลเมตร

บ้านปากน้ำ สมุทรปราการ บ้านปากน้ำ สมุทรปราการ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.71 กิโลเมตร

บ้านทองแสนดี บ้านทองแสนดี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.43 กิโลเมตร

188 รีสอร์ท เทพารักษ์ 188 รีสอร์ท เทพารักษ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.84 กิโลเมตร

189 รีสอร์ท 189 รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.34 กิโลเมตร

บี 32 อพาร์ตเมนต์ บี 32 อพาร์ตเมนต์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.35 กิโลเมตร

เวลเนส สเตย์แอนด์โฮเทล สุขุมวิท 107 เวลเนส สเตย์แอนด์โฮเทล สุขุมวิท 107 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.59 กิโลเมตร

เธียรี่ สุขุมวิท 107 บายทูลานี เธียรี่ สุขุมวิท 107 บายทูลานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.90 กิโลเมตร

ทองธารา เฮ้าส์ บูติค โฮเทล ทองธารา เฮ้าส์ บูติค โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.90 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

โกโก้ อาม่า โกโก้ อาม่า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.24 กิโลเมตร

ร้านกาแฟบ้านสวน  29 ร้านกาแฟบ้านสวน 29 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.96 กิโลเมตร

ร้านอาหารก้ามปู ร้านอาหารก้ามปู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.25 กิโลเมตร

อิ่มจัง อิ่มจัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.64 กิโลเมตร

สายลมบางปู สายลมบางปู (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.26 กิโลเมตร

สุดยอดเนื้อตุ๋น สุดยอดเนื้อตุ๋น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.28 กิโลเมตร

ชานเมือง ชานเมือง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.45 กิโลเมตร

PAI CAMP INTO THE COFFEE PAI CAMP INTO THE COFFEE (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.96 กิโลเมตร

ซิงไฮฮง ซิงไฮฮง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.13 กิโลเมตร