“พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างในวโรกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 6 รอบ ”

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเพื่อเป็นการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสครบ 400 ปี แห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกรีฑาทัพผ่านกาญจนบุรีไปทรงยึดกรุงหงสาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2142 สถานที่ตั้งพระบรมราชนุสาวรีย์เป็นสถานที่เชื่อกันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถีชนะสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า หลักฐานที่ค้นพบเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทำสงคราม ทั้งเครื่องศาสตราวุธ เครื่องประดับช้างม้า ลูกประคำม้า เครื่องประดับช้าง ตราม้าศึกและกระสุนปืน

พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นพระบรมรูปประทับช่วงบนพระคชาธาร พระแสงดาบพาดพระเพลา นายควาญช้างและท้ายช้างประกอบขนาดเท่าครึ่งของครึ่งพระองค์จริง น้ำหนักวัสดุทองเหลืองที่ใช้ในการจัดสร้างประมาณ 20 ตัน งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินประมาณ 50 ล้านบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2543 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชนุสาวรีย์ เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546


พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสักการะทุกวันเวลา 08.30 - 16.30 น.

ข้อมูลจาก : kanchanaburi.go.th

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แชร์

บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนเจดีย์ แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,อนุสาวรีย์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

800

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.08 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

พีโฮม รีสอร์ท พีโฮม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.45 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

U   ME Cafe U ME Cafe (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.29 กิโลเมตร

บานาน่าฟาร์ม บานาน่าฟาร์ม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.49 กิโลเมตร

ดอนดีฟาร์มแกะ ดอนดีฟาร์มแกะ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.82 กิโลเมตร

นพระเบียงทราย นพระเบียงทราย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.93 กิโลเมตร

ครัวอนงค์ ครัวอนงค์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.96 กิโลเมตร

ร้านอาหาร ครัวบ้านทวน ร้านอาหาร ครัวบ้านทวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.63 กิโลเมตร

ร้านอาหาร ครัวตุ๊กตา ร้านอาหาร ครัวตุ๊กตา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.79 กิโลเมตร

ฟาร์มลุงทิ้ง ฟาร์มลุงทิ้ง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.86 กิโลเมตร

ร้านบ้านริมคลองแกงใต้ ร้านบ้านริมคลองแกงใต้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.99 กิโลเมตร

ร้านข้าวแกงแม่ระเดียง ร้านข้าวแกงแม่ระเดียง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 7.13 กิโลเมตร