“ปลูกทุเรียนตามป่าเขา ดินชุ่ม ชาวลับแลไม่ค่อยใช้สารเคมี บางทีก็ปล่อยให้สุกคาต้น เพราะไม่สามารถตามไปเก็บผลทุเรียนได้ ออกผลช่วงฤดูฝน ต่างจาก ทุเรียนจันทบุรี ซึ่งออกผลในฤดูร้อน”

การทำสวนทุเรียนของชาวลับแล เดิมทีนั้นจะปลูกรวมในสวนลางสาดและผลไม้อื่นๆ โดยนำเมล็ดไปปลูกไว้ตามพื้นที่ข้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยการขว้างหรือยิงเมล็ดลางสาดและเมล็ดทุเรียนด้วยคันสูน (อุปกรณ์ในการล่าสัตว์อย่างหนึ่งคล้ายธนู) โดยการดัดแปลงสายคันสูนให้สามารถใช้ยิงเมล็ดทุเรียนหรือลางสาดขึ้นไปบนภูเขา ซึ่งเป็นภูเขาดินที่มีความชุ่มชื้นตลอดปี ซึ่งทุเรียน ลางสาดก็จะงอกและเจริญเติบโตขึ้นมาเองไม่มีระยะการปลูกที่เป็นระเบียบเหมือนสวนผลไม้ของที่อื่นแต่จะปล่อยให้ต้นทุเรียน

ลางสาดเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติโดยชาวบ้านจะไม่โค่นต้นไม้อื่นๆ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสวนทุเรียน ลางสาด ของเมืองลับแลเป็นสวนผลไม้ที่แปลกไม่เหมือนที่อื่น คือ จะขึ้นอยู่ตามภูเขาทั่วไป ทั้งไหล่เขาจนกระทั่งถึงยอดเขา มองขึ้นไปก็จะเห็นเหมือนกับป่าไม้ตามธรรมชาติ และเป็นสวนผลไม้ที่ ไม่มีรั้วกั้น แต่ชาวบ้านจะรู้กันเองว่าตรงนี้ตรงนั้นใครเป็นเจ้าของ ลักษณะเช่นนี้จึงอาจถือได้ว่ามีเพียงที่นี้เท่านั้นเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนที่นี่ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการดูแลสวนแบบธรรมชาติหรือชีววิธีโดยไม่มีการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีที่ตกค้างในผลไม้และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเอาไว้อีกทางหนึ่งด้วย

การเก็บผลทุเรียน การเก็บทุเรียนพื้นเมืองของชาวลับแลในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะปล่อยให้ทุเรียนที่สุกร่วงจากต้นลงมาเองแต่ที่ตัดมาบ่มก็มีบ้างเป็นส่วนน้อย ทั้งนี้ก็เพราะสาเหตุที่ว่าต้นทุเรียนขึ้นอยู่ตามภูเขาสูง ทุเรียนบางต้นก็สูงใหญ่มากจนชาวบ้านไม่สามารถปีนขึ้นไปตัดผลได้ โดยก่อนที่จะถึงหน้าทุเรียนแก่และสุกร่วงลงสู่พื้นนั้นชาวสวนจะแผ้วถางหญ้าและต้นไม้เตี้ยๆ ที่ขึ้นรกอยู่ตามพื้นดินด้านล่างให้เตียน บางสวนที่มีพื้นที่ชันมากเจ้าของสวนก็จะสานไม้ไผ่เป็นแผงทำเป็นรั้วกั้นไว้ไม่ให้ผลทุเรียนกลิ้งเข้าไปในพื้นที่สวนของคนอื่น และก็จะสะดวกในการเก็บด้วยเพราะทุเรียนเมื่อร่วงจากต้นแล้วก็จะกลิ้งมารวมกันที่บริเวณแผงไม้ไผ่ที่สร้างกั้นเอาไว้ ซึ่งชาวบ้านจะมาเก็บเอาในตอนเช้าตรู่โดยจะนำทุเรียนใส่เข่งหรือตะกร้าแล้วหาบลงจากสวนไปขายในหมู่บ้านหรือในตลาด ซึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางทั้งภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และต่างจังหวัดมารับซื้อไปขายต่อ


ข้อมูลการทำสวนจาก http://www.ryt9.com/

ทุเรียน ลับแล

แชร์

อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ แผนที่

รีวิว 6 รายการ | ร้านขายของฝาก,อาหาร

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

n/a

-

5810

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 6 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 25 ส.ค. 53

ทุเรียนลับแล น่าจะเหมาะที่นำไปเป็นอาหารแปรรูปมากกว่า เพราะรสชาติอาจไม่ถูกรสคนที่เคยทานทุเรียนจันทน์ หรือนนทนบุรี

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 24 ส.ค. 53

เห็นรถกะบะหลายคันเตรียมส่งทุเรียนกระจายไปตามร้านค้าปลีกอีกทอดหนึ่ง
เห็นรถกะบะหลายคันเตรียมส่งทุเรียนกระจายไปตามร้านค้าปลีกอีกทอดหนึ่ง

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 24 ส.ค. 53

ตลาดค้าส่งทุเรียนเมืองลับแล
ตลาดค้าส่งทุเรียนเมืองลับแล

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 24 ส.ค. 53

พอดีช่วงที่ผมเดินทางไป อ.ลับแล เป็นช่วงที่ทุเรียนกับออกผล ได้ผ่านไปในตลาดค้าส่งทุเรียนพอดี อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกแม่พลู
พอดีช่วงที่ผมเดินทางไป อ.ลับแล เป็นช่วงที่ทุเรียนกับออกผล ได้ผ่านไปในตลาดค้าส่งทุเรียนพอดี อยู่ระหว่างทางไปน้ำตกแม่พลู

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 24 ส.ค. 53

ป้ายร้านค้า ทุเรียนพันธุ์ "หลงลับแล" ในตลาดค้าส่งทุเรียนในเมืองลับแล
ป้ายร้านค้า ทุเรียนพันธุ์

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 24 ส.ค. 53

การปลูกทุเรียนจากเมล็ดซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของชาวลับแลนั้นเป็นสาเหตุทำให้มีการกลายพันธุ์ ทำให้ทุเรียนแต่ละต้นมีคุณภาพที่แตกต่างกันไป ทั้งที่กลายพันธุ์ไปเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมและเลวกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้เองเมื่อปี 2520 และ 2521 จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดหรือทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองขึ้นที่อำเภอลับแล เพื่อค้นหาทุเรียนพื้นเมืองต้นที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาทุเรียนคุณภาพดีต้นนั้นไว้พร้อมกับดำเนินการขยายพันธุ์ให้มีทุเรียนคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นต่อไป
การปลูกทุเรียนจากเมล็ดซึ่งถือว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของชาวลับแลนั้นเป็นสาเหตุทำให้มีการกลายพันธุ์ ทำให้ทุเรียนแต่ละต้นมีคุณภาพที่แตกต่างกันไป ทั้งที่กลายพันธุ์ไปเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมและเลวกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้เองเมื่อปี 2520 และ 2521 จังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร จัดประกวดทุเรียนที่ปลูกจากเมล็ดหรือทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองขึ้นที่อำเภอลับแล เพื่อค้นหาทุเรียนพื้นเมืองต้นที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อที่จะรักษาทุเรียนคุณภาพดีต้นนั้นไว้พร้อมกับดำเนินการขยายพันธุ์ให้มีทุเรียนคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นต่อไป

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 3.22 กิโลเมตร

วัดเจดีย์คีรีวิหาร วัดเจดีย์คีรีวิหาร (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.17 กิโลเมตร

น้ำตกแม่พูล น้ำตกแม่พูล (รีวิว 801 รายการ)

ห่าง 4.72 กิโลเมตร

วัดดอนสัก วัดดอนสัก (รีวิว 738 รายการ)

ห่าง 5.27 กิโลเมตร

อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ (รีวิว 825 รายการ)

ห่าง 6.31 กิโลเมตร

ลับแล ลับแล (รีวิว 11 รายการ)

ห่าง 6.46 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ลับแล โฮม แอนด์ แคมป์ ลับแล โฮม แอนด์ แคมป์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.33 กิโลเมตร