“วัดทองทั่วมีโบสถ์หลังเก่าซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบต้นรัตนโกสินทร์ สร้างทับไปบนศาสนสถานแบบขอม ทางทิศตะวันออก หน้าโบสถ์มีสิงห์นั่งแกะสลักด้วยหินทรายสีแดง  ”

ปัจจุบันวัดทองทั่วอยู่ใกล้โบราณสถานเมืองเพนียด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอารยธรรมขอมโบราณ โดยมีหลักฐาน จากโบราณวัตถุที่ค้นพบ และมี "วัดเพนียด" ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อยู่ห่างจากวัดทองทั่วทางทิศใต้ไปประมาณ 400 เมตร ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งใหม่ คือวัดทองทั่วในปัจจุบัน วัดทองทั่วตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรีและห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกไปประมาณ 4-5 กิโลเมตร

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลังเสียกรุงครั้งที่สอง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้มารวบรวมกำลังไพร่พลเพื่อกู้อิสรภาพที่เมืองจันทบุรี เมื่อทรงกู้อิสรภาพได้สำเร็จ ก็คงจะมีความผูกพันกับวัดทองทั่ว พระราชทานวิสุงคามสีมาแก่วัดทองทั่ว และอาจจะสถาปนาวัดทองทั่วขึ้นเป็นพระอารามหลวง เพราะวัดทองทั่วมีใบสีมารอบพระอุโบสถหลังเก่าของวัดทั้ง 8 ทิศเป็นใบสีมาคู่ ซึ่งมีแต่พระอารามหลวงเท่านั้นจึงจะตั้งใบสีมาคู่ได้ และหลักฐานอีกชิ้นที่ได้ระบุความเป็นมาของวัดทองทั่ว คือเอกสารที่เก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเอกสารในรัชกาลที่ 5 ศ.12/25 รายงานถึงมณฑลจันทบุรี ร.ศ. 118 (พ.ศ. 2443) โดยพระสุคุณคณาภรณ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงศ์) ซึ่งต่อมาได้เป็นพระวชิรญาณวงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) โปรดเกล้าให้มาจัดการศึกษาในเมืองจันทบุรี เมื่อร.ศ. 116 (พ.ศ. 2441) ซึ่งขณะนั้นอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการการศึกษามณฑลจันทบุรี

พระอุโบสถ (หลังเก่า) โครงสร้างศิลปะเดิมอยู่ในสมัยอยุธยา แต่ในปัจจุบันได้มีการต่อเติมเปลี่ยนแปลง และตามประวัติของวัดเจ้าอาวาสทุกรูปที่เคยปกครองวัด ได้มีการบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ (หลังเก่า) ทำให้ศิลปะเดิมเลือนหายไปและศิลปะใหม่ก็ถูกสร้างแทนที่ไปตามสมัยนิยมนั้นๆ

พระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรญเพชร (หลวงพ่อทอง) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่มากับพระอุโบสถ (หลังเก่า) ตามหลักฐานการสร้างวัด และในปัจจุบันได้ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ (หลังเก่า)

 

เทียวได้ตลอดทั้งปี

 

วัดทองทั่ว

แชร์

ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,วัด,โบสถ์

เปิด : 7.00 - 17.30

จ.7.00 - 17.30
อ.7.00 - 17.30
พ.7.00 - 17.30
พฤ.7.00 - 17.30
ศ.7.00 - 17.30
ส.7.00 - 17.30
อา.7.00 - 17.30

n/a

https://www.thai-tour.com/thai-tour/east/chanthaburi/data/place/pic_wat-thong-tua.htm

4621

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

โบราณสถานเมืองเพนียด โบราณสถานเมืองเพนียด (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.14 กิโลเมตร

วัดเนินสูง วัดเนินสูง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.07 กิโลเมตร

วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.31 กิโลเมตร

วัดพลับพลาไชยาราม จันทบุรี วัดพลับพลาไชยาราม จันทบุรี (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.38 กิโลเมตร

โบสถ์คาทอลิก โบสถ์คาทอลิก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.55 กิโลเมตร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนริมน้ำจันทบูร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.65 กิโลเมตร

ถนนศรีจันทร์   ถนนอัญมณี ถนนศรีจันทร์ ถนนอัญมณี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.73 กิโลเมตร

วัดเขตร์นาบุญญาราม วัดเขตร์นาบุญญาราม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 4.11 กิโลเมตร

บ้านพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี บ้านพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.17 กิโลเมตร

เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าจันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.20 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

บ้านสวนชมจันท์ รีสอร์ท บ้านสวนชมจันท์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.89 กิโลเมตร

คลองตะเฆ่ รีสอร์ท คลองตะเฆ่ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.25 กิโลเมตร

กรีนเทอร์เรซ รีสอร์ท จันทบุรี กรีนเทอร์เรซ รีสอร์ท จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.12 กิโลเมตร

มณีจันท์ รีสอร์ท มณีจันท์ รีสอร์ท (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.39 กิโลเมตร

เปปเปอร์ เฮ้าส์ เปปเปอร์ เฮ้าส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.52 กิโลเมตร

ดิ โอ.วี. คันทรี รีสอร์ท ดิ โอ.วี. คันทรี รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.63 กิโลเมตร

นิว ดิ โอ วี นิว ดิ โอ วี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.64 กิโลเมตร

การ์เด้นวิว รีสอร์ท จันทบุรี การ์เด้นวิว รีสอร์ท จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.84 กิโลเมตร

สวนเมืองจันท์ รีสอร์ท สวนเมืองจันท์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.89 กิโลเมตร

มีน บูทิก โฮเทล มีน บูทิก โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.89 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ก๋วเตี๋ยวเจ๊น้อง ก๋วเตี๋ยวเจ๊น้อง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.54 กิโลเมตร

ร้านลาเต้ ร้านลาเต้ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.54 กิโลเมตร

คอฟ เฮาส์ คอฟ เฮาส์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.60 กิโลเมตร

เจ๊อี๊ด ริมน้ำ เจ๊อี๊ด ริมน้ำ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.64 กิโลเมตร

ข้าวแกงพุงแตกซีฟู้ดริมน้ำ จันทบุรี ข้าวแกงพุงแตกซีฟู้ดริมน้ำ จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.65 กิโลเมตร

ร้านอาหารปั้นจิ้ม ร้านอาหารปั้นจิ้ม (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 3.96 กิโลเมตร

ยินดี ริมน้ำ ยินดี ริมน้ำ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.06 กิโลเมตร

ข้าวแกงแสนตุ้ง ข้าวแกงแสนตุ้ง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 4.10 กิโลเมตร

หมูย่างเจงกีสข่าน หมูย่างเจงกีสข่าน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.17 กิโลเมตร

ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.23 กิโลเมตร