“พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต”

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอนุสนธิมาจากคำสั่งที่ 96/2521 ลงวันที่ 21 เมษายน 2521 เรื่องตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของธนาคาร ทำหน้าที่ดูแลการซ่อมแซมปรับปรุงวังบางขุนพรหม

พิพิธภัณฑ์เงินตราและจัดแสดงประวัติวังบางขุนพรหม ซึ่งเดิมวังบางขุนพรหมเป็นอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี ๒๕๒๕ เมื่ออาคารสำนักงานใหญ่หลังแรกได้เปิดดำเนินการวังบางขุนพรหมจึงมิได้ใช้งาน ประกอบกับมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับความเห็นชอบจากธนาคารที่จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2536

ต่อมาภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วังเทวะเวสม์ในปี 2541 จึงได้มีการปรับปรุงและอนุรักษ์ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ และได้จัดทำห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตำหนักนี้ด้วย โดยแสดงพระประวัติของสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการและแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวังเทวะเวสม์

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม และตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์ ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย  

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่ออนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ระบบเงินตรา ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในแต่ละยุคสมัย เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับระบบการเงินของไทย และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ เพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป

พันธกิจหลัก มุ่งอนุรักษ์เงินตราไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน โดยให้พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งประวัติบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดง การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มุ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมมีการนำระบบแสง เสียง เทคนิคฉากละคร (Diorama) ระบบมัลติมีเดีย ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ เข้าร่วมในการนำเสนอ

นอกจากนี้ยังได้วางระบบต่างๆ เพื่อการสงวนรักษาวัตถุจัดแสดงและความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติบทบาทหน้าที่สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยและวังบางขุนพรหม ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม โดยช่วยกันอนุรักษ์และเชิดชูไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป 


ข้อมูลจาก bot.or.th

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

แชร์

273 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 แผนที่

รีวิว 9 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,พิพิธภัณฑ์

No hours available

02-2242961

n/a

3151

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 9 รายการ)

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 24 ก.ย. 54

ค่ะข้างในสวยกว่าวังอีกแต่ว่ามันเคยเปนวังมาก่อนะคะชื่อว่าวังบางขุนพรหมค่ะเจ้าฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธ์เปนเจ้าของวังนี้อ่าค่ะ

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

อยากไปจังเลย +555555+55555+5555+555+55+5

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

อยากไปจัง......................................................................... จาก น้องสุดสวย

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

เอ..............เห็นมีคนบอกว่าข้างในสวยยิ่งกว่าวังอีก เห็นเขาบอกกันมาอีกนะว่า ไม่ว่าจะเป็นโครมไฟยังทำด้วยทองคำเลย ขอบอกนะว่าสวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ถูกใจ แชร์

Not identifiable

รีวิวเมื่อ 12 ก.ย. 54

โอ..โห..เนียเหรอพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย นึกว่าเป็นวังบางขุนพรหมจะบอกว่า สวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก อยากดูข้างในจังว่าสวยแค่ไหน สงสัยจะเหมือนวังแน่ๆๆเลย

ถูกใจ แชร์

tao

รีวิวเมื่อ 1 มิ.ย. 54


ถูกใจ แชร์

tao

รีวิวเมื่อ 1 มิ.ย. 54


ถูกใจ แชร์

tao

รีวิวเมื่อ 1 มิ.ย. 54


ถูกใจ แชร์

tao

รีวิวเมื่อ 1 มิ.ย. 54


ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

วัดอินทรวิหาร วัดอินทรวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.38 กิโลเมตร

สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 สะพานพระราม 8 และสวนหลวงพระราม 8 (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.47 กิโลเมตร

ป้อมพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.67 กิโลเมตร

ป้อมพระสุเมรุและสวนสาธารณะสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุและสวนสาธารณะสันติชัยปราการ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.70 กิโลเมตร

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.01 กิโลเมตร

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

ถนนข้าวสาร ถนนข้าวสาร (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 1.09 กิโลเมตร

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.21 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 1.23 กิโลเมตร

พระบรมรูปทรงม้า พระบรมรูปทรงม้า (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 1.29 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

โฟร์มังกี้ โฟร์มังกี้ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.57 กิโลเมตร

นูโว ซิตี้ โฮเทล นูโว ซิตี้ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.57 กิโลเมตร

เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

ไดมอนด์ เฮาส์ ไดมอนด์ เฮาส์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

พระยาพลาโซ่ พระยาพลาโซ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.71 กิโลเมตร

คาซา วิมายา ริเวอร์ไซด์ คาซา วิมายา ริเวอร์ไซด์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.79 กิโลเมตร

นาวาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท นาวาลัย ริเวอร์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.85 กิโลเมตร

โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ โรงแรมรามบุตรี วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.90 กิโลเมตร

วิลล่า ชาช่า บางลำภู วิลล่า ชาช่า บางลำภู (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.92 กิโลเมตร

เดอะ โคซี เฮาส์ โฮเทล เดอะ โคซี เฮาส์ โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.95 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านนมโจ ร้านนมโจ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.19 กิโลเมตร

กุ๊กชม กุ๊กชม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

กินลมชมสะพาน กินลมชมสะพาน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.37 กิโลเมตร

ลิ่มฮั่วเฮง ลิ่มฮั่วเฮง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.45 กิโลเมตร

สมทรง สมทรง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.59 กิโลเมตร

ธ ชูรส ธ ชูรส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.62 กิโลเมตร

ร้านข้าวแกง ต้นโพธิ์ ร้านข้าวแกง ต้นโพธิ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร

เฟรดดี้ ข้าวแกงกะหรี่ สาขาป้อมพระสุเมรุ เฟรดดี้ ข้าวแกงกะหรี่ สาขาป้อมพระสุเมรุ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.69 กิโลเมตร

การิม โรตี มะตะบะ ถนนพระอาทิตย์ การิม โรตี มะตะบะ ถนนพระอาทิตย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.72 กิโลเมตร

โคโค่เจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ โคโค่เจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.78 กิโลเมตร