“เป็นสถานที่พักผ่อน ชมทิวทัศน์ อ่างเก็บน้ำ บ้านพัก สนามกอล์ฟ”

เขื่อนศรีนครินทร์ ห่างจากน้ำตกเอราวัณประมาณ 4 กิโลเมตรทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เขื่อนศรีนครินทร์อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 70 กิโลเมตรบนทางหลวงสาย 3199 (กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์)


ทางเขื่อนมีบ้านพักรับรองไว้บริการนักท่องเที่ยว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โทร. 02-4366046-8

ร้านอาหารเรือล่อง โทร. 034-574001 ต่อ 2455, 2457

ที่พักใกล้เคียง http://www.โรงแรมกาญจนบุรี.com/

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 8 รายการ)

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ชาวบ้านนิยมมาวางเบ็ดตกปลา ที่ท้ายเขื่อน
ชาวบ้านนิยมมาวางเบ็ดตกปลา ที่ท้ายเขื่อน

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ภาพนี้ ถ่ายปี 07
ภาพนี้ ถ่ายปี 07

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ขอบคุณข้อมูลจาก egat.com และ ไทยทัวร์.com

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ภาพ: อ่างเก็บน้ำ
การก่อสร้างและติดตั้ง
การก่อสร้างและติดตั้งระยะแรก (เครื่องที่ 1-2-3) สำหรับการเตรียมการก่อสร้างเขื่อนนั้น ได้เจาะอุโมงค์น้ำตามแนว อุโมงค์ผันน้ำ ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาเพิ่มเติม และเพื่อทำการอัดฉีดน้ำปูนป้องกันการรั่วซึม ในเรื่องของการก่อสร้างตัวเขื่อนนั้น ได้เริ่มจากงานฐานราก ขุดลอกดิน และผิวหน้าออก อัดฉีดน้ำปูนเพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นก็ได้เริ่มงานถมดินและบดอัดดินเหนียว ในส่วนที่เป็นแกนเขื่อน ถมกรวดทรายที่เป็นผนังติดกับแกนเขื่อน และถมหิน การก่อสร้างได้เริ่มไปพร้อมๆกันจนตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม

พ.ศ.2521ต่อจากนั้นก็เริ่มดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ปั้นจั่นประจำโรงไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้า ด้านอ่างเก็บน้ำ ได้เริ่มทำการกักเก็บน้ำเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา
ภาพ: อ่างเก็บน้ำ	
การก่อสร้างและติดตั้ง
การก่อสร้างและติดตั้งระยะแรก (เครื่องที่ 1-2-3) สำหรับการเตรียมการก่อสร้างเขื่อนนั้น ได้เจาะอุโมงค์น้ำตามแนว อุโมงค์ผันน้ำ ที่ได้ออกแบบไว้เพื่อการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาเพิ่มเติม และเพื่อทำการอัดฉีดน้ำปูนป้องกันการรั่วซึม ในเรื่องของการก่อสร้างตัวเขื่อนนั้น ได้เริ่มจากงานฐานราก ขุดลอกดิน และผิวหน้าออก อัดฉีดน้ำปูนเพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นก็ได้เริ่มงานถมดินและบดอัดดินเหนียว ในส่วนที่เป็นแกนเขื่อน ถมกรวดทรายที่เป็นผนังติดกับแกนเขื่อน และถมหิน การก่อสร้างได้เริ่มไปพร้อมๆกันจนตัวเขื่อนแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม
	
พ.ศ.2521ต่อจากนั้นก็เริ่มดำเนินงานติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ปั้นจั่นประจำโรงไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าและลานไกไฟฟ้า ด้านอ่างเก็บน้ำ ได้เริ่มทำการกักเก็บน้ำเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ภาพ: สวนกาลเวลา

โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่ ที่บ้านเจ้าเณรตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้ศึกษา และสำรวจอย่างจริงจัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนกระทั้งแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2523 และใช้ประโยชน์อยู่ใน ปัจจุบันนี้การก่อสร้างในระยะแรกนั้น ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียง 3 เครื่องขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ การก่อสร้างระยะที่ 2 กฟผ.ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ระบบสูบน้ำกลับได้ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ อีก 2 เครื่องเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเครื่องที่ 4 ติดตั้งแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเครื่องที่5 ติดตั้งแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งทำให้เขื่อนศรีนครินทร์มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 320,000 กิโลวัตต์นับเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย
ภาพ: สวนกาลเวลา

					โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์
					โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำแควใหญ่ ที่บ้านเจ้าเณรตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้ศึกษา และสำรวจอย่างจริงจัง ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 และเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนกระทั้งแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2523 และใช้ประโยชน์อยู่ใน ปัจจุบันนี้การก่อสร้างในระยะแรกนั้น ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพียง 3 เครื่องขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ การก่อสร้างระยะที่ 2 กฟผ.ได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ ระบบสูบน้ำกลับได้ขนาดกำลังผลิตเครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ อีก 2 เครื่องเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยเครื่องที่ 4 ติดตั้งแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2528 และเครื่องที่5 ติดตั้งแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งทำให้เขื่อนศรีนครินทร์มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น 320,000 กิโลวัตต์นับเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มีกำลังผลิตสูงที่สุดในประเทศไทย

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เลือกที่ตั้งเขื่อน ที่บ้านเจ้าเณร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2513 ได้ทำการศึกษา และสำรวจรายละเอียดของโครงการ รวมทั้งการทดลอง การทดสอบในสนาม และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2516 กฟผ. ได้ดำเนินงานก่อสร้างเขื่อน (ศรชี้ในรูปคือจุดสร้างเขื่อน) และอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 3 เครื่อง มีกำลังผลิตเครื่องละ 120,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 360,000กิโลวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละประมาณ 1,028 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2525 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 4 และ 5 ซึ่งมีกำลังผลิตเครื่องละ 180,000 กิโลวัตต์ รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 360,000 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 222 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ได้เริ่มก่อสร้างและติดตั้งเพิ่มเข้าไป ทำให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง มีกำลังผลิตรวม 720,000 กิโลวัตต์

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

ประวัติ

การศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแควใหญ่เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 แต่ยังไม่ละเอียดนัก ในปี พ.ศ. 2508 กฟผ. ได้ทำการศึกษารายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแควใหญ่ และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตามลำน้ำแควใหญ่ เพื่อหาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาที่ตั้งเขื่อน ได้เห็นว่าบริเวณบ้านเจ้าเณร เป็นที่ที่เหมาะสมอีกแห่งหนึ่ง และในปี พ.ศ. 2509 นี้เอง กฟผ. ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินงานภาคสนาม ในปี พ.ศ. 2510 ได้สำรวจเพื่อหาข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การทำแผนที่ภูมิประเทศ งานสำรวจทางธรณีวิทยา เก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา และสำรวจแหล่งวัสดุ ฯลฯ เป็นต้น การเลือกที่ตั้งเขื่อนบนลำน้ำแควใหญ่นั้น พิจารณาเห็นว่าที่บ้านเจ้าเณรเหมาะสมที่สุด

ถูกใจ แชร์

nongview

รีวิวเมื่อ 3 ก.ค. 53

สันเขื่อน
สันเขื่อน

ถูกใจ แชร์

สถานที่ใกล้เคียง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ (รีวิว 840 รายการ)

ห่าง 4.33 กิโลเมตร

ถ้ำพระธาตุ ถ้ำพระธาตุ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.16 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

กรีนริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท กรีนริเวอร์ ฮิลล์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.77 กิโลเมตร

เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 2.57 กิโลเมตร

บ้านสวนครูเสริฐ บ้านสวนครูเสริฐ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.65 กิโลเมตร

บ้านเคียงดาว รีสอร์ท บ้านเคียงดาว รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.06 กิโลเมตร

อิงภูผา รีสอร์ท กาญจนบุรี อิงภูผา รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.79 กิโลเมตร

เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท เดอะฮับ เอราวัณ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.89 กิโลเมตร

รายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี รายาบุรี รีสอร์ท กาญจนบุรี (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.71 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านอาหารเรือนธารา ร้านอาหารเรือนธารา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.16 กิโลเมตร

เขาเป้งคอฟฟี่ เขาเป้งคอฟฟี่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.24 กิโลเมตร

ครัวเหนือเขื่อน ครัวเหนือเขื่อน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.46 กิโลเมตร

ครัวชมพิกุล ครัวชมพิกุล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.16 กิโลเมตร

ร้าน ครัวบ้านสวน ร้าน ครัวบ้านสวน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.76 กิโลเมตร

Store Number 4 Store Number 4 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.14 กิโลเมตร

ร้านอาหารปีเถาะ ร้านอาหารปีเถาะ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.32 กิโลเมตร

ร้านติวเตอร์ยำ ร้านติวเตอร์ยำ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.64 กิโลเมตร

ร้านเจ๊ฝน ส้มตำปากบาน ร้านเจ๊ฝน ส้มตำปากบาน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.67 กิโลเมตร

ร้านอาหารเเควใหญ่ ร้านอาหารเเควใหญ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.98 กิโลเมตร