“วัดเก่าแก่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพัง”

วัดหลง เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งหนึ่ง มีลักษณะทรวดทรงเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัย ปัจจุบันเป็นวัดร้างเหลือแต่เจดีย์

สถานที่ตั้งเจดีย์วัดหลง ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ มีถนนตัดผ่าน ปัจจุบันเหลือแต่ฐาน ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิศใต้ของวัดประมาณ ๘๖ เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านไปสู่อ่าวไทยทางด้านตะวันออกของวัด ทิศตะวันตกติดต่อกับโรงเรียนไชยาวิทยา ห่างจากที่ว่าการอำเภอไชยาประมาณ ๑,๓๗๙ เมตร

ประวัติความเป็นมา
วัดหลงเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่สันนิษฐานว่าเจดีย์ของวัดนี้สร้างร่วมสมัยกับพระเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา คือประมาณระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕ เป็นเจดีย์ที่ชำรุดทิ้งร้างมานานเหลือแต่ซากอิฐและฐานราก กรมศิลปากรได้ประกาศให้เป็นโบราณสถานสำหรับชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ต่อมากองโบราณคดี กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบูรณะ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๗ใช้งบประมาณในการบูรณะรวมทั้งสิ้น ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการขุดแต่งนั้นได้กระทำอย่างละเอียดรอบคอบ เพราะไม่เหมือนโบราณสถานอื่นๆ การขุดแต่งเจดีย์วัดหลงก็เพื่อหาหลักฐานทางสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ลักษณะทั่วไป
เจดีย์วัดหลงเดิมปกคลุมด้วยดินและต้นไม้ใหญ่ ๆ หนาทึบ เมื่อกรมศิลปากรได้ขุดแต่ง และได้พิจารณารูปทรงเห็นว่าเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมศรีวิชัย สมัยเดียวกับวัดแก้ว ลักษณะของเจดีย์เป็สถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐไม่ถือปูน ฐานเป็นรูปกากบาท มีซุ้มทั้งสี่ทิศ มีประตูเข้าสู่ห้องกลางทางทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวที่ห้องกลางก่ออิฐเป็นผนังกรุทั้ง ๔ ด้าน ตรงทางด้านทิศตามแนวทิศทั้งสี่ ผนังกรุด้านทิศตะวันออกกว้าง ๓.๕๐ เมตร ผนังกรุด้านทิศตะวันตกกว้าง ๓.๔๙ เมตร ผนังกรุด้านทิศเหนือ กว้าง ๓.๔๖ เมตร และผนังกรุด้านทิศใต้กว้าง ๓.๕๐ เมตร มีความลึกจากระดับพื้น ปูอิฐตอนบนถึงระดับอิฐปูพื้นล่างสุดโดยเฉลี่ยประมาณ ๒.๕๙ เมตร ภายในห้องกลางพบแต่เศษกระเบื้องดินเผา

หลักฐานที่พบ
ในการขุดค้นทางวิชาการของกรมศิลปากร พบแต่เพียงเศษกระเบื้องดินเผาในห้องกลาง แต่มีไม่มาก แต่บริเวณฐานและบริเวณภายนอกใกล้กับกำแพงกั้นดิน พบศิลปโบราณวัตถุจำนวนมากได้แก่

  1. สถูปดินดิบ ๑ องค์อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔
  2. พระพุทธรูปดินดิบปางสมาธิ ขัดสมาธิเพชร อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔
  3. พระพิมพ์ดินดิบ (ชำรุด) ๒๕ ชิ้น และที่สมบูรณ์ ๓ องค์
  4. กระปุกสมัยสุโขทัยภายในบรรจุกระดูกที่เผาแล้ว จำนวน ๙ ใบ
  5. กระปุกสมัยราชวงศ์ซ้อง จำนวน ๑ ใบ และแบบพื้นเมืองจำนวน ๑ ใบ
  6. กระปุกสมัยราชวงศ์เหม็ง จำนวน ๒๗ ใบ
  7. แจกันสมัยราชวงศ์เช็ง จำนวน ๑ คู่
  8. ชิ้นส่วนหินบด จำนวน ๔ ท่อน

โบราณวัตถุทั้ง 8 รายการ ปัจจุบันแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี


การเดินทางไปเจดีย์วัดหลง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 โดยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์จากสี่แยกโมถ่าย - ตลาดไชยา ประมาณ 3 กิโลเมตร หรือ โดยสารรถไฟลงสถานีไชยา และโดยสารรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประมาณ 1 กิโลเมตร

วัดหลง ไชยา

แชร์

บ้านวัดแก้ว ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 84110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,ศาสนสถาน,วัด,โบสถ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

2523

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดแก้ว ไชยา วัดแก้ว ไชยา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.41 กิโลเมตร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.68 กิโลเมตร

พระธาตุไชยา พระธาตุไชยา (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.74 กิโลเมตร

สวนโมกขพลาราม สวนโมกขพลาราม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.16 กิโลเมตร

บ้านพุมเรียง แหลมโพธิ์ บ้านพุมเรียง แหลมโพธิ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 7.19 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

ธรรมชาติ รีสอร์ท ไชยา ธรรมชาติ รีสอร์ท ไชยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.56 กิโลเมตร

บ้านสวนปาล์ม รีสอร์ท ไชยา บ้านสวนปาล์ม รีสอร์ท ไชยา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.87 กิโลเมตร

เจพี เพลส เจพี เพลส (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.05 กิโลเมตร

สุวรร วรรณ รีสอร์ท สุวรร วรรณ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.29 กิโลเมตร

มารวย รีสอร์ท มารวย รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.11 กิโลเมตร

คลองไชยา ห้องพัก แอนด์ รีสอร์ท คลองไชยา ห้องพัก แอนด์ รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.15 กิโลเมตร

เพื่อนเดินทาง รีสอร์ท เพื่อนเดินทาง รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.50 กิโลเมตร

ทุ่งจับช้าง โฮมสเตย์ ทุ่งจับช้าง โฮมสเตย์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.70 กิโลเมตร

ไชยา รีสอร์ท ไชยา รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.79 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

เตี๋ยวลุงใหญ่ เตี๋ยวลุงใหญ่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.94 กิโลเมตร