“ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นตำหนักของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ใน รัชกาลที่ 7  ”

เดิมคือพระตำหนักเทาในวังสวนบ้านแก้วอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนานถึง 21 ปี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต จากพระตำหนักเทามีทางเดินปูอิฐลดหลั่นเชื่อมไปยังอาคารสองหลังที่อยู่ด้านหลัง ตามทางประดับด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ร่มรื่นสวยงามและมีเรือนเพาะชำ


ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีได้อนุรักษ์พระตำหนักและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นภายในอาคาร เป็นที่รวบรวมสิ่งของต่าง ๆ อันประกอบด้วยข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และตัวอย่างลายเสื้อกกที่เคยผลิต นำมาจัดแสดงเพื่อเป็นอนสุรณ์ ต่อมาจึงจัดตั้งเป็นศูนย์วัฒนธรรมจ. จันทบุรี

ประวัติ: สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี บรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงเลือก จ. จันทบุรีเป็นที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถหลังเสด็จนิวัตประเทศไทยภายหลังรัชกาลที่ 7 เสด็จสวรรคต เมื่อมีผู้ถวายที่ดินจำนวน 725 ไร่ ในต. ขไร่ยา จึงทรงสร้างเป็นวังสวนบ้านแก้วที่มีเรือนไม้สองหลังเรียกว่าเรือนเขียวและเรือนแดง และอีก 3 ปี ต่อมา ทรงสร้างพระตำหนักเทาเป็นเรือนไม้สักทองหลังใหญ่ พระองค์เสด็จมาประทับที่พระตำหนักเทาครั้งแรกเมื่อ 30 มิ.ย. 2493 ส่วนเรือนเขียวเป็นที่พักของราชเลขานุการและเรือนแดงที่เป็นที่พักของข้าหลวงที่ติดตาม

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณียังทรงดำริให้มีการบุกเบิกปลูกข้าว ถั่วลิสง และผลไม้ต่าง ๆ และทรงริเริ่มตั้งโรงทอเสื่อขึ้นเพื่อปรับปรุงงานพื้นบ้านที่ชาวบ้านทำกันอยู่แล้วให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถเป็นอาชีพรองได้ทั้งยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงวัวและปลูกไม้ดอกส่งขายตลาด ผลิตผลทั้งหมดจะมีตรา "สบก" ซึ่งย่อมากจากชื่อวังสวนบ้านแก้วติดอยู่

พระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักเทาเป็นเวลา 18 ปี จึงเสด็จกลับไปประทับที่วังสุโขทัยที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ต่อมาปีพ.ศ. 2515 ทรงมอบวังสวนบ้านแก้วให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อก่อตั้งวิทยาลัยครูรำไพพรรณี ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัฎรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีดังเช่นปัจจุบัน

 

  • เปิดทุกวัน เวลา 8.30-16.00 น.
  • ไม่เก็บค่าเข้าชม
 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

แชร์

ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ครอบครัว,ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้,พิพิธภัณฑ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://www.thai-tour.com/thai-tour/east/chanthaburi/data/place/pic_city-chan.htm

2979

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

ฟาร์มจระเข้ สวนสัตว์ชำโสม ฟาร์มจระเข้ สวนสัตว์ชำโสม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 3.63 กิโลเมตร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 5.45 กิโลเมตร

เมืองเก่าจันทบุรี เมืองเก่าจันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.94 กิโลเมตร

บ้านพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี บ้านพักประวัติศาสตร์ หลวงราชไมตรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.96 กิโลเมตร

วัดเขตร์นาบุญญาราม วัดเขตร์นาบุญญาราม (รีวิว 3 รายการ)

ห่าง 6.17 กิโลเมตร

โบสถ์คาทอลิก โบสถ์คาทอลิก (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.37 กิโลเมตร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ชุมชนริมน้ำจันทบูร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.45 กิโลเมตร

ถนนศรีจันทร์   ถนนอัญมณี ถนนศรีจันทร์ ถนนอัญมณี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.57 กิโลเมตร

สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.67 กิโลเมตร

วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 6.76 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

พิมดารา พิมดารา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.86 กิโลเมตร

พลายจัน จันทบุรี พลายจัน จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.90 กิโลเมตร

อาร์พี ฮิลล์  รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ อาร์พี ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเดนซ์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.03 กิโลเมตร

คีรีเลควิว เบด แอนด์ สวิม คีรีเลควิว เบด แอนด์ สวิม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.14 กิโลเมตร

จันท์วารี รีสอร์ท จันท์วารี รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.21 กิโลเมตร

นอนจัน นอนจัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.33 กิโลเมตร

นิวบ้านแก้ว นิวบ้านแก้ว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.57 กิโลเมตร

จันท์สว่าง โฮเทล จันท์สว่าง โฮเทล (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.60 กิโลเมตร

ใยบัว ใยบัว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.62 กิโลเมตร

เบดเทล จันทบุรี เบดเทล จันทบุรี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.88 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

ร้านบ้านไทย ไก่ย่าง ร้านบ้านไทย ไก่ย่าง (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.44 กิโลเมตร

เจ๊เพ็ญ เย็นตาโฟ เจ๊เพ็ญ เย็นตาโฟ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.47 กิโลเมตร

ร้านโกเหลียง ก๋วยเตี๋ยว ร้านโกเหลียง ก๋วยเตี๋ยว (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.69 กิโลเมตร

จันทรโภชนา จันทรโภชนา (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 5.85 กิโลเมตร

ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม ร้านก๋วยจั๊บป้าไหม (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.92 กิโลเมตร

หมูย่างเจงกีสข่าน หมูย่างเจงกีสข่าน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.93 กิโลเมตร

ก๋วยเตี๋ยวพระยาตรัง ก๋วยเตี๋ยวพระยาตรัง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.03 กิโลเมตร

ลิ้มหมูสะเต๊ะ ลิ้มหมูสะเต๊ะ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.07 กิโลเมตร

ยินดี ริมน้ำ ยินดี ริมน้ำ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.10 กิโลเมตร

น้ำพริกสี่ภาค น้ำพริกสี่ภาค (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 6.33 กิโลเมตร