“ชมความเก่าแก่ของเจดีย์และประวัติความเป็นมา พระธาตุกู่จาน ”

พระธาตุกู่จาน

โบราณสถานเป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม มีรูปทรงแบบธาตุอีสานทั่วไป โดยสร้างตามแบบ พระธาตุพนมแต่ขนาดเล็กกว่า ฐานล่างเป็นฐานบัวคว่ำ บัวหงายเตี้ยๆ รอง รองรับฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมเรียบๆ ต่อด้วยองค์เรือนธาตุทรงบัวเหลี่ยม ประดับลวดลาย และยอดธาตุบัวเหลี่ยม รองรับฉัตรซึ่งเป็นยอดบนสุด พระธาตุกู่จาน คงสร้างขึ้นตามคตินิยมแบบเดียวกับสร้างพระธาตุทั่วไป คือ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากรูปแบบของพระธาตุซึ่งได้รับอิทธิพลทางรูปแบบจากพระธาตุพนม สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษ


การเดินทาง :ใช้เส้นทาง ตำบลกู่จาน ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้วไปทางทิศตะวันออก 12 กม. เป็นถนนลูกรัง

กู่จาน

แชร์

ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,ศาสนสถาน,สถานที่,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

https://thai-tour.com/thai-tour/northeast/yasothorn/data/place/gujarn.html

2598

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)