“ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดแสดงสิ่งของ เครื่องใช้ของชนเผ่า ”

ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้ สืบเนื่องจากที่ชาวอำเภอกุสุมาตย์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 75 เป็นชาวไทยโส้ มีภาษาพูดและขนบธรรมเนียม ประเพณีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2524 นายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ์ นายอำเภอ กุสุมาลย์คนที่ 7 ร่วมมือกับชาวอำเภอกุสุมาลย์ก่อสร้าง "ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยโส้" ขึ้นเพื่อรวบรวม จัดแสดงและอนุรักษ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีพ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยได้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2525 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 พร้อมทั้งจัดงานเทศกาลโส้รำลึกขึ้นในวันดังกล่าว เพื่อรักษาไว้เเละเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยโส้ มีการแสดงพิธีกรรมต่างๆ ของชาวไทยโส้ ต่อมาถือเป็นงานประจำปีโดยถือเอา วันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันจัดงาน ซึ่งงานดังกล่าวเป็นการจัดหลังวันที่ชาวไทยโส้ทำพิธีการเหยา การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษและสู่ขวัญเจ้าขวัญเรือนจริงหนึ่งวัน คือวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี โส้อพยพเข้ามาในเขตสกลนครมาก ในช่วง พ.ศ. 24626 - 2430 เนื่องจากหนีภัยสงครามพวกจีนฮ่อ ส่วนบ้านกุสุมาลย์ เดิมชื่อ "บ้านกุดขมาน" ตามชื่อลำห้วยขมาน ซึ่งมีต้นขมานขึ้นอยู่จำนวนมาก ส่วนคำว่า "กุด" นั้นหมายถึง วังน้ำ


โทร. 042-711274

เปิดบริการตั้งแต่เวลา : 08.30 - 16.30 น.

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

แชร์

ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สถานที่,ศูนย์การเรียนรู้,พิพิธภัณฑ์

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

042-711274

https://www.thai-tour.com/thai-tour/northeast/sakonnakorn/data/place/pic-culturalcentre.html

2562

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ (รีวิว 2 รายการ)

ห่าง 0.66 กิโลเมตร