“จันเสนเมืองโบราณ ชมโบราณวัตถุ โบราณสถานต่างๆ บนเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่”

จันเสนเมืองโบราณ มีเนื้อที่ประมาณ 300ไร่ ภายในคูเมืองมีลักษณะเป็นเนินสูงกว่าพื้นที่รอบนอกคูเมือง จึงเรียกว่า "โคกจันเสน" ในบริเวณขุดพบโบราณวัตถุหลายอย่าง ประเภทที่ทำด้วยเศษดินเผา อาทิ พระพิมพ์ต่าง ๆ ตุ๊กตา ตะเกียง ประเภทที่ทำด้วยหิน ได้แก่ ฐานบัว ธรรมจักร ขวานหินขัดที่ทำด้วยโลหะ มีตุ้มหูทำด้วยตะกั่วหรือดีบุก ใบหอกที่ทำด้วยสำริด ปัจจุบันโบราณวัตถุดังกล่าวเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑ์จันเสน ซึ่งตั้งอยู่ในวัดจันเสน 


เวลาให้บริการ :  วันเสาร์-อาทิตย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าชมในวันธรรมดา สามารถติดต่อทางวัดให้เปิดเข้าชมได้ โทร. 056-339115-6

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายเข้าอินทร์บุรี (ทางหลวงหมายเลข 11) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3196 เลี้ยวซ้ายตรงป้ายวัดจันเสนเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ข้ามทางรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดจันเสน

จันเสนเมืองโบราณ

แชร์

จันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60260 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,โบราณสถาน

No hours available

056-221602

https://www.thai-tour.com/thai-tour/north/nakornsawan/data/place/pic-chansan-muangboran.html

2350

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)