“พระเจดีย์อยู่บนยอดดอยสะเก็ด และเป็นจุดชมวิวเมือง”

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  เป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาช้านาน ตั้งแต่ พ.ศ.2155 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ ในปี พ.ศ. 2543

ได้รับยกย่องฐานะ ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างและมีผลงานดีเด่น ของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า ครูบาเก๋ จากอำเภอเมืองจังหวัดน่าน มาสร้างวิหารและบูรณะเจดีย์พร้อมทั้งสถาปนาขึ้นเป็นวัด เรียกว่า วัดพระธาตุดอยสะเก็ด

สิ่งที่น่าสนใจ

พระเจดีย์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ อายุร่วม 1,000 ปี เป็นเจดีย์องค์ใหญ่สูง สวยสง่า มองเห็นได้แต่ไกล บนยอดเขา สร้างครอบองค์เก่าไว้ ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะเคารพของชาวอำเภอดอยสะเก็ด

ทุกปีในเดือน 8 เป็ง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้) ทางวัดจะอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลงมาจากที่ประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำ และจะมีปรากฏสิ่งอันเป็นปาฏิหาริย์ทุกครั้ง นอกจากนั้น ยังมีพระพุทธรูปบูชาทองคำ พระพุทธรูปทองสำริด อีกจำนวนมากเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้สักการบูชาสืบไป

2. วิหารจัตุรมุข สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ด้านหน้ามีรูปปั้นหนุมานอมจันทร์ติดบันได ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปริศนาธรรมที่มีชื่อเสียง บ่งบอกเรื่องราว แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นคติธรรม เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา จิตใจ และดำเนินชีวิตได้ ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระเจ้า 5 พระองค์เป็นพระ ประธานในวิหารจัตุรมุข

3.ต้นศรีมหาโพธิ์ 

- หน่อกล้าจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย อัญเชิญมาโดย พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่องค์ปัจจุบัน ทรงปลูกโดย สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตร กรุงเทพมหานคร และพระอุดมวุฒิคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และ พระครูมงคลศีลวงศ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด หรือพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ทรงปลูกร่วมกันเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2524

-หน่อกล้าจากประเทศศรีลังกา โดยคุณพงษ์พันธ์พรหมขัติแก้ว อุปทูต ไทยประจำประเทศศรีลังกา ทรงปลูกโดยสมเด็จพระมหานากะภัตตันตะเถระ สังฆราชประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2529

4. อุโบสถ ลักษณะทรงไทยล้านนา ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อปีพ.ศ.2538 ก่อสร้างด้วยคอนกรีตโบราณ ก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 22 เมตร

5. ลานโพธิ์ ลานกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีส าคัญต่างๆ ของวัด มีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ หน่อกล้าจากพุทธคยาจากประเทศอินเดีย และต้นพระศรีมหาโพธิ์ หล่อกล้าจากพุทธคยาจากประเทศศรีลังกา เป็นภูมิทัศน์สัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ าโบราณที่มีมาแต่อดีตพระพุทธรูปปางนาคปรก และระฆังโบราณแขวนประดับไว้ ณ ลานด้านหน้าอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

6. ศาลารายบนลานโพธิ์  เป็นศาลาแบบเรียบง่ายสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยชั้นเดียวกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสีส้มอิฐ ยกช่อฟ้า เป็นประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูปประจ าวันทั้งเจ็ด พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ผลหรือหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ พระพุทธสิหิงค์จ ำลอง หล่อด้วยทองเหลือง ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน ฯลฯ

7. อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2541-๒2542 ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 40 เมตร ด้านล่างประดิษฐานรูปเหมือนพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไหว้บูชา ด้านบนเป็นส านักคณะสงฆ์ส านักงานเจ้าคณะอ าเภอดอยสะเก็ด ห้องประชุมเล็ก และห้องประชุมใหญ


เครดิต ข้อมูลบางส่วน จาก เว็บไซท์ topchiangmai

วัดพระธาตุดอยสะเก็ด เชียงใหม่

แชร์

ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

No hours available

062 3011878

4683

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา (รีวิว 841 รายการ)

ห่าง 6.09 กิโลเมตร

หนองบัวพระเจ้าหลวง หนองบัวพระเจ้าหลวง (รีวิว 1050 รายการ)

ห่าง 9.69 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

จัสมิน ฮิลล์ ลอดจ์ จัสมิน ฮิลล์ ลอดจ์ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 0.42 กิโลเมตร

วีโว เบเน วิลเลจ วีโว เบเน วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.96 กิโลเมตร

เต๋า การ์เด้น เฮลธ์ สปาแอนด์รีสอร์ท เต๋า การ์เด้น เฮลธ์ สปาแอนด์รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.25 กิโลเมตร

ฮอไรซอน วิลเลจ ฮอไรซอน วิลเลจ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.62 กิโลเมตร

อิส แอม โอ เชียงใหม่ อิส แอม โอ เชียงใหม่ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 5.14 กิโลเมตร