“สะพานไม้เก่า (ขัวไม้มุง)”

สะพานไม้เก่า (ขัวไม้มุง) หมู่บ้านหลุกเป็นหมู่บ้านที่มีแม่น้ำจางคั่นกลางทำให้ในหมู่บ้านต้องแบ่งออกเป็นสองฝั่งแม่น้ำ เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันออกของลำน้ำจะต้องตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะไม่สามารถข้ามมาอีกฝั่งได้ จนกระทั่งประมาณปี พ.ศ.2518 ท่านพระครูจริยคุณก็ได้เห็นถึงความลำบากในการสัญจรข้ามแม่น้ำของชาวบ้าน และมีความคิดที่จะทำสะพานข้ามลำน้ำแม่จางขึ้น ท่านจึงไปปรึกษากับชาวบ้าน และมีมติว่าจะช่วยกันสร้างสะพานไม้เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมา

ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ที่ทำจากเสาไม้และปูพื้นด้วยไม้ไผ่สานขึ้นถึง 2 ครั้ง แต่สะพานก็ต้องเสียหายไปในฤดูน้ำหลากทั้ง 2 ครั้ง แต่ท่านพระครูก็ไม่ละความพยายามที่จะสร้างสะพานข้ามลำน้ำจางนี้ให้ได้ ท่านจึงสร้างสะพานซึ่งมีความแข็งแรงกว่าเดิม โดยเปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีตขนาดใหญ่จำนวน 12 ต้น
สะพานไม้หลังนี้สร้างเสร็จและทำบุญฉลองเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2519 โดยใช้ชื่อว่าสะพานธรรมจริยคุณ (ราษฎร์อนุสรณ์) และได้ทำการซ่อมแซมครั้งใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 โดยได้รับงบประมาณจากโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว


สะพานไม้เก่า ขัวไม้มุง

แชร์

ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,สะพาน

เปิด

899

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดบ้านหลุก วัดบ้านหลุก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.19 กิโลเมตร

บ้านหลุก บ้านหลุก (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.25 กิโลเมตร

วัดถ้ำพระสบาย วัดถ้ำพระสบาย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 4.14 กิโลเมตร

วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดพระธาตุดอยพระฌาน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 6.78 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เฮือนพักชมดอย เฮือนพักชมดอย (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.10 กิโลเมตร