“วัดแจ้ง”

วัดแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ 50 บ้านอุทัยเก่า หมู่ท่ี ๑ ตําบลอุทัยเก่า อําเภอหนองฉาง จังหวัด อุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีท่ีดินตั้งวัดเนื้อท่ี 18 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4757  อาณาเขต ทิศเหนือยาว 5 เส้น 2 วา ติดต่อกับท่ีดินเลขที่ 161 และทางสาธารณะ ทิศใต้ยาว 3 เส้น 13 ตารางวา ติดต้อกับที่ดินเลขท่ี 114 และเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น 11 วา ติดต่อ กับที่ดินเลขที่ 114 –161 และเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 11 วา ติดต่อกับทาง สาธารณะ

พื้นท่ีต้ังวัดเป็นที่ราบลุ่ม สภาพแวดลเอมเป็นที่นา ของชาวบ้าน อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถ กว้าง 6.40 เมตร ยาว 14.40 เมตร บูรณะหลายคร้ังมาแล้ว ศาลา การเปรียญกว้าง 6 เมตร ยาว 24 เมตร สร้าง พ.ศ. 2521 เป็นอาคารคอนกรีต หอสวดมนต์กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้าง พ.ศ. 2506 เป็นอาคารคอนกรีต กฎี สงฆ์ จํานวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต และหอประชุม สําหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ พระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ ได้บูรณะคร้ังสุดท้าย พ.ศ. ๒๔๕๘ เจดีย์สององค์ อนุสาวรีย์หลวงพ่อนาค และศาลาพระเจ้า ตากสิน สรเางเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘

นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มากวัดหนึ่งมีมาคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานีมาแต่เดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เพราะค้นพบศิลาแลงที่วัดนี้และยังมีใบเสมาหน้าอุโบสถเป็นศิลปะฝีมือช่างสุโขทัยจึงประมาณปี พ.ศ. 1920 อันเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายและอยุธยา พ.ศ. 1930


วัดแจ้ง อุทัยธานี

แชร์

ตำบล อุทัยเก่า อำเภอ หนองฉาง อุทัยธานี 61110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

No hours available

443

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดหัวเมือง หนองฉาง วัดหัวเมือง หนองฉาง (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 0.58 กิโลเมตร

วัดหนองขุนชาติ วัดหนองขุนชาติ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.74 กิโลเมตร

วัดทัพทัน วัดทัพทัน (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.67 กิโลเมตร

ตลาดนัดโคกระบือ ตลาดนัดโคกระบือ (รีวิว 1 รายการ)

ห่าง 9.18 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

รีสอร์ทสบายใจ 2 รีสอร์ทสบายใจ 2 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.11 กิโลเมตร

โพรี่นุ่น โพรี่นุ่น (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 2.30 กิโลเมตร

สบายใจรีสอร์ท 1 สบายใจรีสอร์ท 1 (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 3.17 กิโลเมตร

อิงนา รีสอร์ท อุทัยธานี อิงนา รีสอร์ท อุทัยธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.32 กิโลเมตร

น้ำหอม รีสอร์ท น้ำหอม รีสอร์ท (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.57 กิโลเมตร

บุหงา รีสอร์ท อุทัยธานี บุหงา รีสอร์ท อุทัยธานี (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.18 กิโลเมตร

ร้านอาหารใกล้เคียง

แจ๋ว โภชนา แจ๋ว โภชนา (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.98 กิโลเมตร

4 7 คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร 4 7 คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 8.58 กิโลเมตร