“วัดป่าภูริทัตตถิราวา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร”

วัดป่าภูริทัตตถิราวา หรือวัดป่าบ้านหนองผือ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่สำคัญมากวัดหนึ่งในสายวัดป่ากัมมัฏฐาน ซึ่งถ้าดูตามแผนที่วัดนี้จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพรรณานิคม แต่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของหมู่บ้านหนองผือ เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่าพงดงดิบ อันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด เป็นต้น มี เสือ หมี อีเก้ง กวาง หมูป่า สัตว์เลื้อยคลาน มีแลนและงูชนิดต่าง ๆ สัตว์ปีกมีนกเกือบทุกชนิด นอกจากนั้นยังชุกชุมไปด้วยเชื้อไข้ป่าชุมชนรอบวัดเป็นชุมชนชาวภูไท ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สถานที่สำคัญๆในวัดป่าภูริทัตตถิราวาส

 


วัดป่าภูริทัตตถิราวา

แชร์

ตำบล นาใน อำเภอ พรรณานิคม สกลนคร 47130 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด,เมือง

เปิด

249

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)