150 ปี ชาตกาล ตามรอยหลวงปู่มั่น

1146
150 ปี ชาตกาล ตามรอยหลวงปู่มั่น ตามรอยเส้นทางธรรม องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล

UNESCO มีมติรับรองประกาศยกย่องให้องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระ ปี 2563-2564 และได้รับการบรรจุให้มีการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 มกราคม 2563
วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร มีจุดเด่นคือเป็นวัดกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างศูนย์การค้า 2 แห่ง คือสยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิลด์ และเป็นจุดแบ่งระหว่างย่านการค้าใจกลางเมือง 2 แห่ง คือย่านสยาม และย่านราชประสงค์ วัดสถาปนาขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2400 และฉลองพระอารามในปี พ.ศ. ... ดูเพิ่มเติม
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร หรือที่ชาวลพบุรีเรียกว่า "วัดเขาพระงาม" ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปตามถนนสายลพบุรี-โคกสำโรง ระยะทางประมาณ 12.5 กิโลเมตร พื้นที่ตั้งของวัดมีเนื้อที่ 99 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2466... ดูเพิ่มเติม
วัดเจดีย์หลวง  สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ลำดับที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1934 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านท่าใน ตำบลควนทอง เป็นชุมชนโบราณ ซึ...
ดูเพิ่มเติม
วัดป่าดาราภิรมย์ (วัดพระอารามหลวง) ตั้งอยู่ที่ 514 ต.ริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมี มีเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมล้านนา บรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบ ภายในประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมมิกราชเจ้าพระเจ้าธรรมจักรพรรดิ์ วิหารหลวงแ... ดูเพิ่มเติม
วัดถ้ำเชียงดาว ทางเข้าถ้ำเป็นบันไดมีหลังคามุงสังกะสี หน้าถ้ำมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยปลาหลายชนิด นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาได้ หากต้องการชมบริเวณถ้ำ สามารถติดต่อคนนำทางได้บริเวณหน้าถ้ำต้องเสียงค่าบริการพิเศษ ปัจจุบันทางวัดได้ต่อไฟฟ้า เข้าถึงตัวถ้ำ บริเวณหน้าถ้ำยังมี ธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วย ปลาหลายชนิด ด้านขวามือตรงกลางสระเป็นเรือสำเภาหิน เสียค่าเข้าชมคนละ 10 บาท
เข้าชมถ้ำรอบสุดท้าย 17.00 น....
ดูเพิ่มเติม
วัดภูหล่น ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 บ้าน ภูหล่น 34250 ตำบล สงยาง อำเภอ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี สถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมแห่งแรกของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของท่านด้วย วัดภูหล่นเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยการพัฒนาของพระครูกมลภาวนากร (สีทน กมโล) พระนักพัฒนาสงเคราะห์ที่มีความกตัญญูและเสียสละเป็นทิฏฐานุคติแก่บุคคล ตั้งอยู่ในอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
ภูหล่น ...
ดูเพิ่มเติม
วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย วัดเก่าแก่มีอายุมากกว่า 150 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2468 หลวงปู่เกิ่ง อธิมุตตโก กับหลวงปู่สีลา อิสุสโร บ้านวาใหญ่ เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในข้อปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จึงขอเป็นลูกศิษย์และได้นิมนต์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จากบ้านหนองราช อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ให้มาจำพรร... ดูเพิ่มเติม
วัดป่าภูริทัตตถิราวา หรือวัดป่าบ้านหนองผือ ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่สำคัญมากวัดหนึ่งในสายวัดป่ากัมมัฏฐาน ซึ่งถ้าดูตามแผนที่วัดนี้จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพรรณานิคม แต่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของหมู่บ้านหนองผือ เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่าพงดงดิบ อันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิด เป็นต้น มี เสือ หมี อีเก้ง กวาง หมูป... ดูเพิ่มเติม
วัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ที่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นวัดที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระละสังขาร ปี พ.ศ. 2469 พระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ได้มาพักจำพรรษา ณ เสนาสนะป่าบ้านบาก ในภายหลังจึงได้มีการสร้างวัดป่าสุทธาวาสขึ้นมา โดยมีนางนุ่ม ชุวานนท์ นางนิล ชุวานนท์ และนางลูกอินทร์ วัฒนสุชาติ เป็นผู้นิมนต์พระอาจารย์ทั้งสอง
เนื่องจากวัดป่าสุทธา...
ดูเพิ่มเติม
วัดป่านาคนิมิตต์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  เดิมวัดแห่งนี้หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ได้รุกขมูลผ่านมาก่อน ต่อมาหลวงปู่มั่น ได้รุกขมูลมาตามเส้นทางของหลวงปู่เสาร์และแวะพักที่นี่ หลวงปู่มั่นเห็นว่าสถานที่นี้สัปปายะ ท่านจึงปรารภกับญาติโยมว่า "คิดจะสร้างเป็นวัด" จึงได้มีการยกที่ดินถวายท่าน และสร้างเสนาสนะแบบชั่วคราวพอได้อยู่อาศัย
รุ่งเช้าของวันที่ได้เริ่มต้นก่อสร้างปรากฏ หลวงปู่ม...
ดูเพิ่มเติม
วัดเกาะแก้วอัมพวัน หรือเรียกสั่นๆว่า "วัดเกาะแก้ว" ตั้งอยู่ที่ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นวัดป่า สายธรรมยุต เป็นวัดเก่าแก่ตั่งแต่ พ.ศ 2473 โดยมีหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เป็นผู้นำในการบูรณะวัดเกาะแก้วอัมพวันขึ้นมาใหม่
หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล, หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  และสามเณรล่องเรือมาตามลำแม่น้ำโขง  ขึ้นยังท่าน้ำหน้าวัดพระธาตุพนม โดยมีคุณยายทองอยู่  รัต...
ดูเพิ่มเติม
ประวัติความเป็นมา
พระธาตุพนมประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 ปี ผู้ที่สร้าง คือ พระ มหากัสปะพร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระธาตุนี้คือ ท้ายพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสน เมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนม เดิม) พญาจุลนีพรหมท...
ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง