“วัดดอนนางหงส์”

วัดดอนนางหงส์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2300 ในรัชสมัยพระบรมราชากู่แก้ว แห่งอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ เป็นที่ประดิษฐาน พระบรมธาตุเจดีย์ กว. (กัลยาณิวัฒนา) ลักษณะพระบรมธาตุฯ รูปทรงลังกา สูง 32 เมตร ชั้นบนประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ในสมัยรัชกาลที่ 9) จำนวน 9 องค์ และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ในรัชกาลที่ 9) พระราชทานนามย่อ "กว." ประดิษฐานบนพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้


วัดดอนนางหงส์

แชร์

ตำบล ดอนนางหงส์ อำเภอ ธาตุพนม นครพนม 48110 แผนที่

รีวิว 0 รายการ | ศิลปะวัฒนธรรม,ท่องเที่ยว,วัด

ไม่ทราบเวลาเปิดปิดที่แน่นอน

04205 3060

423

แนะนำทริป

ทริปของคุณ

ลบออก

รีวิวทั้งหมด

(รีวิว 0 รายการ)

สถานที่ใกล้เคียง

วัดมรุกขนคร วัดมรุกขนคร (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 1.49 กิโลเมตร

โรงแรมใกล้เคียง

เมืองเว การ์เด้น วิลล์ เมืองเว การ์เด้น วิลล์ (รีวิว 0 รายการ)

ห่าง 9.27 กิโลเมตร