ทริปใกล้เคียง 'กำแพงเพชร'

ช้อปปิ้ง 'กำแพงเพชร'

เลือก : อำเภอ
: 157


อำเภอเมืองกำแพงเพชร
กล้วยไข่กำแพงเพชร

กล้วยไข่กำแพงเพชร

ตลาดมอกล้วยไข่ ริมถนนทางหลวง บนนถนนสายเอเชีย สองฝั่ง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ทางไป-มาจากนครสวรรค์

1631
อำเภอคลองลาน
ศุนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน

ศุนย์หัตถกรรมชาวเขาคลองลาน

เสื้อผ้าและเครื่องประดับของชนเผ่าต่างๆมาเป้นของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ อันได้แก่ เผ่าม้ง เย้า ลีซอ มูเซอ และกะเหรี่ยงมีรายได้เสริม

1885
จัดทริปของคุณ