กำแพงเมืองเก่า ทั่วไทย

6324
กำแพงเมืองเก่า ทั่วไทย รวมแนวกำแพงเมืองเก่า คงเหลือเพียงซากกำแพง ร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเมืองใหญ่มาแต่ก่อนเก่า....
ประตูท่าแพ มีนามว่า ประตูเชียงเรือก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังราย พ.ศ. 1839 สี่แยกวัดแสนฝาง
ประตูท่าแพ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นย่านคึกคัก เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และตลาดเก๋ๆผุดขึ้นมากมาย เเละมีถนนคนเดินในช่วงเย็นวันอาทิตย์อีกด้วย เเละในวันสำคัญต่างๆจะเป็นที่จัดเทศกาลต่างๆ
 ...
ดูเพิ่มเติม
ประตูท่านาง ในอดีตกล่าวว่าเป็นประตูท่าน้ำที่เจ้าแม่จามเทวีใช้เสด็จลงเรือ นอกจากนั้นยังเป็นประตูสำหรับการค้าทางเรือระหว่างเมืองต่างๆ ประตูท่านาง ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของเมืองลำพูน จึงได้ชื่อว่า “ท่านางจาม” ซึ่งน่าจะไม่ใช่ประตูเมืองจริง ๆ แต่อาจเป็นประตูที่สำคัญใช้สำหรับค้าขายและติดต่อทางน้ำ... ดูเพิ่มเติม
เมืองเขลางคนคร (เมืองรูปหอยสงข์) ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามตำนานว่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1223 วัดความยาวโดยรอบได้ 4,400 เมตร มีประตูเมืองที่สำคัญจำนวน 7 ประตูคือ ประตูม้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ประตูผาบ่อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ประตูท่านางเหลียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ประตูต้นผึ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ประตูป่องตั้งอยู่ทางทิศใต้และประตูนกกต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เช่นเดียวก... ดูเพิ่มเติม
กำแพงเมืองเก่าน่าน ตั้งอยู่ที่ ถนน มหาวงศ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน สันนิษฐานว่ากำแพงน่าจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาวประมาณ 3,600 เมตร สูง 3.80 เมตร และกว้าง 2.50 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ทอดตัวไปตามลำน้ำน่าน มีประตูชัย ซึ่งเป็นประตูที่เจ้าผู้ครองนครและเจ้านายฝ่ายในนั้น ใช้ในการเสด็จทางชลมารคสู่พระนครรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันเหลือความยาวเพียง 25 เมตร สูง 5 ... ดูเพิ่มเติม
สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่มีอายุมากกว่า ๑,๑๐๐ ปี คือมีหลักฐานจากประวัติวัดหลวง ที่กล่าวว่า " ....พ.ศ. ๑๓๗๔ ท้าวพหุสิงห์ ราชโอรสของพ่อขุนหลวงพล ขึ้นครองเมืองพลทรงรับสั่งให้ขุนพระวิษณุวังไชย เป็นแม่งานทำการบูรณะอารามวัดหลวง มีการหุ้มทองพระเจ้าแสนหลวงทั้งองค์ ขยายกำแพงวัดออกไปถมกำแพงเมือง ก่ออิฐให้สู... ดูเพิ่มเติม
กำแพงศิลาแลงเป็นป้อม อยู่ที่ถนนพหลโยธิน ทิศใต้ของนครชุม ทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง โดยจะมีใบเสมาเหลืออยู่ ป้อมก่อด้วยศิลาแลงกว้าง 83.5 เมตร รูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 6 เมตร มีประตูทางเข้าตรงกลางป้อม 4 ด้าน ภายในมีเชิงเทินพอเดินหลีกกันได้ ฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมีทางเดินต่อกัน กำแพงทำจากศิลาแลง ตรงมุมมีป้อมยื่นออก 4 มุม มีรูมองอยู่ติดกับพื้น การก่อสร้างป้อมนี้มีความมั่นคงมาก แต่ด้านทิศเหนือถูกรื้อออกเ... ดูเพิ่มเติม
      กำแพงเมือง พิษณุโลก เดิมเป็นกำแพงดินแบบเดียวกับกำแพงเมืองสุโขทัย กำแพงเห็นได้ในบริเวณวัดโพธิญาณ วัดน้อย และบริเวณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ส่วนคูเมืองพบได้ตามแนวถนนพระร่วงโดนจะขนานคู่กันไป
      คาดว่าสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเพื่อเตรียมรับศึกพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ได้โปรดให้ซ่อมแซมกำแพงเมืองอีกครั้งเพ...
ดูเพิ่มเติม
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ที่ถนนสุขเกษม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ (พ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมือง) บริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง และมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเรือ... ดูเพิ่มเติม
กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช กำแพงเมืองเดิมก่ออิฐถือปูนทั้งสี่ด้าน มีเชิงเทิน ใบเสมา มุมกำแพงทั้งสี่ด้านมีป้อมมุมละป้อม กำแพงทางด้านเหนือและด้านใต้มีประตูเมืองด้านละหนึ่งประตู คือ ประตูชัยเหนือ หรือ"ประตูชัยศักดิ์" และทางด้านใต้ คือ ประตูชัยให้ หรือ ประตูชัยสิทธิ์ ขนาดของเมืองวัดตามกำแพงเมืองยาว 2,238.50 เมตร กว้าง 456.50 เมตร ถัดออกจากแนวกำแพงเมืองเป็นคูเมือง โดยคูเมืองด้านทิศเหนือคือ คลองน้อย (หรือค... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง