กำแพงเมืองเก่า ทั่วไทย

4222
กำแพงเมืองเก่า ทั่วไทย รวมแนวกำแพงเมืองเก่า คงเหลือเพียงซากกำแพง ร่องรอยความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นเมืองใหญ่มาแต่ก่อนเก่า....
ประตูท่าแพ มีนามว่า ประตูเชียงเรือก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังราย พ.ศ. 1839 สี่แยกวัดแสนฝาง
ประตูท่าแพ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ เป็นย่านคึกคัก เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก และตลาดเก๋ๆผุดขึ้นมากมาย เเละมีถนนคนเดินในช่วงเย็นวันอาทิตย์อีกด้วย เเละในวันสำคัญต่างๆจะเป็นที่จัดเทศกาลต่างๆ
 ...
ดูเพิ่มเติม
ประตูท่านาง ในอดีตกล่าวว่าเป็นประตูท่าน้ำที่เจ้าแม่จามเทวีใช้เสด็จลงเรือ นอกจากนั้นยังเป็นประตูสำหรับการค้าทางเรือระหว่างเมืองต่างๆ ประตูท่านาง ยังได้ชื่อว่าเป็นแหล่งค้าขายที่สำคัญของเมืองลำพูน จึงได้ชื่อว่า “ท่านางจาม” ซึ่งน่าจะไม่ใช่ประตูเมืองจริง ๆ แต่อาจเป็นประตูที่สำคัญใช้สำหรับค้าขายและติดต่อทางน้ำ... ดูเพิ่มเติม
เมืองเขลางคนคร (เมืองรูปหอยสงข์) ตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตามตำนานว่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ.1223 วัดความยาวโดยรอบได้ 4,400 เมตร มีประตูเมืองที่สำคัญจำนวน 7 ประตูคือ ประตูม้า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ประตูผาบ่อง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ประตูท่านางเหลียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ประตูต้นผึ้ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ประตูป่องตั้งอยู่ทางทิศใต้และประตูนกกต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เช่นเดียวก... ดูเพิ่มเติม
สถานที่ตั้ง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประวัติความเป็นมา ไม่ปรากฎแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด แต่มีอายุมากกว่า ๑,๑๐๐ ปี คือมีหลักฐานจากประวัติวัดหลวง ที่กล่าวว่า " ....พ.ศ. ๑๓๗๔ ท้าวพหุสิงห์ ราชโอรสของพ่อขุนหลวงพล ขึ้นครองเมืองพลทรงรับสั่งให้ขุนพระวิษณุวังไชย เป็นแม่งานทำการบูรณะอารามวัดหลวง มีการหุ้มทองพระเจ้าแสนหลวงทั้งองค์ ขยายกำแพงวัดออกไปถมกำแพงเมือง ก่ออิฐให้สู... ดูเพิ่มเติม
กำแพงศิลาแลงเป็นป้อม อยู่ที่ถนนพหลโยธิน ทิศใต้ของนครชุม ทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง โดยจะมีใบเสมาเหลืออยู่ ป้อมก่อด้วยศิลาแลงกว้าง 83.5 เมตร รูปสี่เหลี่ยมสูงประมาณ 6 เมตร มีประตูทางเข้าตรงกลางป้อม 4 ด้าน ภายในมีเชิงเทินพอเดินหลีกกันได้ ฐานป้อมใต้เชิงเทินเป็นห้องมีทางเดินต่อกัน กำแพงทำจากศิลาแลง ตรงมุมมีป้อมยื่นออก 4 มุม มีรูมองอยู่ติดกับพื้น การก่อสร้างป้อมนี้มีความมั่นคงมาก แต่ด้านทิศเหนือถูกรื้อออกเ... ดูเพิ่มเติม
      กำแพงเมือง พิษณุโลก เดิมเป็นกำแพงดินแบบเดียวกับกำแพงเมืองสุโขทัย กำแพงเห็นได้ในบริเวณวัดโพธิญาณ วัดน้อย และบริเวณสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ส่วนคูเมืองพบได้ตามแนวถนนพระร่วงโดนจะขนานคู่กันไป
      คาดว่าสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถเพื่อเตรียมรับศึกพระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ได้โปรดให้ซ่อมแซมกำแพงเมืองอีกครั้งเพ...
ดูเพิ่มเติม
ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ที่ถนนสุขเกษม สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน และในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ (พ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมชาวเมือง) บริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง และมีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเรือ... ดูเพิ่มเติม
กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช กำแพงเมืองเดิมก่ออิฐถือปูนทั้งสี่ด้าน มีเชิงเทิน ใบเสมา มุมกำแพงทั้งสี่ด้านมีป้อมมุมละป้อม กำแพงทางด้านเหนือและด้านใต้มีประตูเมืองด้านละหนึ่งประตู คือ ประตูชัยเหนือ หรือ"ประตูชัยศักดิ์" และทางด้านใต้ คือ ประตูชัยให้ หรือ ประตูชัยสิทธิ์ ขนาดของเมืองวัดตามกำแพงเมืองยาว 2,238.50 เมตร กว้าง 456.50 เมตร ถัดออกจากแนวกำแพงเมืองเป็นคูเมือง โดยคูเมืองด้านทิศเหนือคือ คลองน้อย (หรือค... ดูเพิ่มเติม

กำลังเป็นที่นิยม

แนะนำทริป

จัดทริปของคุณ

ร้านอาหารใกล้เคียง